LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 – 64KD

Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00, Chủ nhật ngày 23/5/2021. Địa điểm: Yêu cầu của môn học: SV thực hiện 1 đồ án thiết kế nhanh trong vòng 1 ngày. Thể hiện màu hoàn toàn bằng tay, chất liệu thể hiện tùy chọn trên 01 tờ giấy A1 chuẩn, có thể làm mô hình đơnContinue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 – 64KD”

ĐIỂM HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 506.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô I. Điểm môn Vẽ ghi 64KD2, 64KD4, 64KDF, 64QH1 II. Điểm môn Đồ án kiến trúc 2 64KDNTC