THÔNG BÁO V/V DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT: 1. Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Nguyễn Toàn Thắng, sđt 0903229908; 2. Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Lương Thị Hiền, sđt 0382405968; 3. Môn Lịch sử nội thất: Thầy Trần Giang Nam, sđt 0942236384. * Sinh viên liên hệ trực tiếpContinue reading “THÔNG BÁO V/V DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement