THÔNG BÁO NỘP BÀI VÀ CHẤM ONLINE ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 + 2, ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên nộp đồ án 1 + 2, đồ án kiến trúc 1 theo hình thức online vào thứ 6 (ngày 02/07/2021) của tuần thể hiện cho thầy cô hướng dẫn của mình. Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

Lưu ý: Bài sẽ được thu lại khi học tập trung để đối chiếu.

Advertisement

THÔNG BÁO NỘP PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ PHẦN KỸ THUẬT CHO BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3

Các bạn sinh viên bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp đợt 3 lưu ý liên hệ với thầy giáo hướng dẫn xin phiếu nhận xét, đánh giá phần kiến trúc và phần kỹ thuật (nội thất, cảnh quan và vật lý kiến trúc).

Nộp trước hoặc trong buổi bảo vệ sơ khảo.

Do tình hình dịch bệnh, các bạn có thể nhờ thầy cô hướng dẫn mình chuyển lên VP Bộ môn cho cô thư ký qua hình thức trực tuyến, email: bm.ltlskt@nuce.edu.vn. Để biết thêm chi tiết, sinh viên liên hệ với cô Bích Sđt: 0822590886.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

Lưu ý: – Các sinh viên không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án.

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định.

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

Chấm đồ án vào thứ 7 của tuần thể hiện (Lịch chấm cụ thể sẽ được giảng viên truyền đạt đến lớp và thông báo trên trang website của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc).

Lưu ý: – Các sinh viên không đảm bảo được khối lượng và tiến độ sẽ bị dừng làm đồ án.

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định.

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

THÔNG BÁO – BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐIỀU CHỈNH PHÒNG BẢO VỆ ONLINE)

1. Cách thức bảo vệ

– Trực tuyến trên phần mềm Zoom.

– Sinh viên sử dụng phần mềm MS Power Point hoặc các phần mềm tương tự khác để báo cáo (bắt buộc) qua mục Share Screen trong phần mềm Zoom.

2. Thời gian địa điểm

–   Phòng bảo vệ online: Phòng 207.H1 và Phòng 210.H1

–   Thời gian: 8h00’ Thứ 6, ngày 02 tháng 07 năm 2021.

–   Sinh viên cần vào phòng Zoom để điểm danh trước 7h 30’.

3. Danh sách và phân công hội đồng chấm sơ khảo

– Hội đồng 1: Phòng 207.H1 (online)

– Hội đồng 2: Phòng 210.H1 (online)

Danh sách hai hội đồng xem file đính kèm bên dưới.

4. Tài liệu sinh viên cần nộp trước buổi bảo vệ sơ khảo

– Sinh viên bắt buộc phải gửi bài cho bộ môn trước khi bảo vệ ít nhất 02 ngày (trước ngày 30 tháng 06). Vào cả 2 hòm thư: bm.ltlskt@nuce.edu.vn, namtg@nuce.edu.vn

– Bao gồm 03 sản phẩm:

+   Thuyết minh tổng hợp đồ án khổ A3 dưới dạng 01 file Acrobat Reader.

+    Toàn bộ bản vẽ A0 của đồ án dưới dạng 01 file Acrobat Reader.

+    Mô tả tóm tắt về đồ án tốt nghiệp dưới dạng 01 file MS Word.

– Nội dung cụ thể và cách thức đặt tên file các bạn sinh viên làm theo hướng dẫn của Khoa KT&QH đã ban hành. (đính kèm bên dưới)

– Tất cả các file nén vào 1 file RAR đặt tên, viết liền không dấu, như sau:

AA-Tên lớp-Họ tên sinh viên-Mã số SV-BB

Trong đó AA là số thứ tự trong danh sách bảo vệ sơ khảo (từ 01 đến 10 xem trong DS hội đồng bảo vệ), BB là số hội đồng bảo vệ: 01 hoặc 02.

* Lưu ý: Sinh viên không nộp đủ 03 sản phẩm đúng hạn trên sẽ không được bảo vệ sơ khảo.

5. Yêu cầu đối với sinh viên

– Thực hiện theo đúng:

▪ Quy định về việc đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Xây dựng đã ban hành. (đính kèm bên dưới)

▪ Các quy định riêng về Bảo vệ và đánh giá đồ án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Khoa KT&QH đã ban hành. (đính kèm bên dưới)

– Cập nhật thường xuyên thông tin về bảo vệ sơ khảo và bảo vệ chính thức trên các kênh thông tin của trường, khoa và bộ môn.

– Nộp đầy đủ các sản phẩm theo đúng thời hạn quy định trước khi bảo vệ sơ khảo và bảo vệ chính thức

– Chuẩn bị máy tính có đầy đủ camera, micro và cài đặt đủ các phần mềm Zoom, MS Power Point hoặc các phần mềm tương tự khác theo quy định để bảo vệ vào đúng thời gian quy định.

– Tự ghi và lưu lại video toàn bộ quá trình bảo vệ sơ khảo, bảo vệ tốt nghiệp của mình để đối chứng khi cần thiết.

6. Thời gian và nội dung báo cáo của sinh viên

– Sinh viên báo cáo đồ án. Thời gian: 15-20 phút / sinh viên. Nội dung báo cáo:

+ Thông tin của sinh viên: Họ và tên, lớp

+ Thông tin của GVHD: Học hàm, học vị, họ và tên, nơi công tác (nếu GV hướng dẫn ngoài trường ĐHXD)

+ Thông tin của Người phản biện nếu có: Học hàm, học vị, họ và tên, nơi công tác (nếu GV hướng dẫn ngoài trường ĐHXD)

+ Tên đề tài Đồ án tốt nghiệp và địa điểm thiết kế đồ án

+ Số lượng các bản vẽ phần Kiến trúc / Quy hoạch và Phần kỹ thuật

+ Nội dung của ĐATN (Trình bày theo thứ tự các bản vẽ. Nhấn mạnh phần ý tưởng sáng tạo kiến trúc, quy hoạch, công nghệ,…).

– Các thành viên trong Hội đồng đặt câu hỏi, cho ý kiến nhận xét. Sinh viên trả lời và ghi chép các ý kiến nhận xét. Thời gian: 15-20 phút / sinh viên.

* Quy định đính kèm

– QĐ 615/QĐ-ĐHXD (xem tại đây).

– Quy định về Bảo vệ và đánh giá đồ án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Khoa KT&QH (xem tại đây).

– Danh sách hội đồng 1, 2 (xem tại đây).

Để biết thêm chi tiết, sinh viên liên hệ với cô Bích sđt 0822590886.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN

Các bạn sinh viên chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp lưu ý đọc kỹ quy định này.

Chi tiết quy định xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1XmnSRQMzM96tVQGicMRPn-wHadzFJdlF/view?usp=sharing

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 CỦA ĐATN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 1 của ĐATN đợt 4 vào thứ 6 (ngày 25/6/2021).

Phương thức chấm tiến độ: Online.

Phiếu theo dõi hướng dẫn Sinh viên in và giữ Phiếu này trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mang theo để GVHD viết nhận xét và ký sau khi học tập trung trở lại, nộp cho Hội đồng chấm sơ khảo vào ngày bảo vệ sơ khảo.

Nội dung kiểm tra gồm:

+ Tên đề tài ( nêu rõ tên đề tài, địa điểm)

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết

+ Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất

+ Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể.

Tòa Tháp One Thousand Museum – ZHA

One Thousand Museum là một tòa tháp dân sinh 62 tầng, nằm đối diện với Công viên Museum ở Miami với tầm nhìn ra Vịnh Biscayne. Bộ khung kết cấu ngoài của tòa nhà bằng bê tông có cấu trúc bao quanh chu vi theo một mạng lưới các đường chảy cong tích hợp hệ giằng bên với giá đỡ. Nhìn từ trên xuống dưới giống như một cấu trúc khung liên tục. Các cột ở chân đế xòe hình quạt, còn khi nâng lên thì gặp nhau ở các góc, tạo thành một ống cứng có khả năng chịu áp lực gió khắt khe của Miami – giá đỡ cong của nó đồng thời tạo ra giằng chéo chống bão.

Công trình dạng bê tông – cốt sợi thủy tinh vĩnh cửu cung cấp phần hoàn thiện kiến trúc với ưu điểm chỉ cần bảo dưỡng ở mức tối thiểu. Đằng sau bộ khung ngoài, mặt dựng tinh thể như pha lê tương phản với sự vững chắc của cấu trúc. Với bộ khung bao quanh, các tấm sàn bên trong của tháp hầu như không có cột. Độ cong của bộ khung ngoài tạo ra các MB hơi khác nhau trên mỗi tầng. Ở các tầng thấp hơn, các sân hiên chìa ra được đặt từ các góc, trong khi ở các tầng trên, các sân hiên được kết hợp lùi phía sau. Các tầng trên cùng của tòa tháp có trung tâm thủy sinh, sảnh khách và không gian tổ chức sự kiện. Sân vườn cảnh quan, sân hiên và hồ bơi nằm phía trên sảnh đợi và bãi đậu xe của cư dân.

Nguồn: https://www.archdaily.com/934407/one-thousand-museum-zaha-hadid-architects?ad_medium=office_landing&ad_name=article