THÔNG BÁO V/V: CHUẨN BỊ CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

– Hình thức chấm: ONLINE – Qua phần mềm Zoom. – Nội dung cần chuẩn bị: Toàn bộ bản vẽ A0 Đồ án tốt nghiệp; Bản thuyết minh A3 (có kèm bản vẽ); Slide Powerpoint thuyết trình để chấm (cần trình bày một cách logic, đễ hiểu theo nội dung đồ án trên bản vẽContinue reading “THÔNG BÁO V/V: CHUẨN BỊ CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”

Tòa Tháp One Thousand Museum – ZHA

One Thousand Museum là một tòa tháp dân sinh 62 tầng, nằm đối diện với Công viên Museum ở Miami với tầm nhìn ra Vịnh Biscayne. Bộ khung kết cấu ngoài của tòa nhà bằng bê tông có cấu trúc bao quanh chu vi theo một mạng lưới các đường chảy cong tích hợp hệContinue reading “Tòa Tháp One Thousand Museum – ZHA”