CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 – 64KDNTC

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án kiến trúc 2: Chấm trực tiếp 8h00, thứ 7, ngày 10/4/2021 Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng; Sinh viên tự chuẩn bị miếng hút để dính bài lên bảng, băng dính để căng bài, que chỉ. Danh sách chấm xem tại đây.

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ 3 – Đồ án TN đợt 3 Thời gian: 8h30′ sáng thứ 6, ngày 9/4/2021; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và Phần kỹContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”