THÔNG BÁO NỘP BÀI VÀ CHẤM ONLINE ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 + 2, ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên nộp đồ án 1 + 2, đồ án kiến trúc 1 theo hình thức online vào thứ 6 (ngày 02/07/2021) của tuần thể hiện cho thầy cô hướng dẫn của mình. Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

Lưu ý: Bài sẽ được thu lại khi học tập trung để đối chiếu.

Advertisement

THÔNG BÁO NỘP PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ PHẦN KỸ THUẬT CHO BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3

Các bạn sinh viên bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp đợt 3 lưu ý liên hệ với thầy giáo hướng dẫn xin phiếu nhận xét, đánh giá phần kiến trúc và phần kỹ thuật (nội thất, cảnh quan và vật lý kiến trúc).

Nộp trước hoặc trong buổi bảo vệ sơ khảo.

Do tình hình dịch bệnh, các bạn có thể nhờ thầy cô hướng dẫn mình chuyển lên VP Bộ môn cho cô thư ký qua hình thức trực tuyến, email: bm.ltlskt@nuce.edu.vn. Để biết thêm chi tiết, sinh viên liên hệ với cô Bích Sđt: 0822590886.