THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 65KDEC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

Lưu ý: – Các sinh viên không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án.

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định.

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

Advertisement

THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 65KDNC, 65KDNTC NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian chấm: Tuần 5 (26/7/2021 – 30/7/2021)

Hình thức chấm: trực tuyến

Thầy cô hướng dẫn Đồ án dân dụng 1 và Đồ án kiến trúc 1 tự chấm sơ khảo cho nhóm của mình.

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 65QHC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

Lưu ý: – Các sinh viên không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án.

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định.

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐIỀU CHỈNH PHÒNG ZOOM)

Cùng với thông báo trước, Bộ môn gửi tới các bạn SV bảo vệ ĐATN đợt 3 ngày 15-07-2021 chi tiết “THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN” – Xem tại đây.

***** Các bạn SV lưu ý đọc kỹ và làm theo hướng dẫn!!!

Một số yêu cầu quan trọng:

  • Sinh viên đổi tên (Rename) theo nguyên tắc: STT-Họ tên-Lớp. Ví dụ: 02-Nguyễn Văn An-61KD1 (STT là thứ tự trong danh sách từng Hội đồng).
  • Sinh viên tự record toàn bộ quá trình bảo vệ của mình để lưu trữ, sử dụng khi có yêu cầu cần thiết (bắt buộc).
  • Sinh viên chỉ trình chiếu bằng Slide PPT hoặc Ảnh JPG hoặc PDF.
  • Đối với các phòng của H0: Xem ID trong thông báo đính kem, Pass như cũ.

Bản ảnh:

Các bạn có thể cập nhật thêm thông tin theo đường link này: https://www.facebook.com/Khoa-Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-v%C3%A0-Quy-ho%E1%BA%A1ch-Th%C3%B4ng-tin-sinh-vi%C3%AAn-384220168879511/

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 CỦA ĐATN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 2 của ĐATN đợt 4 vào thứ 6 (ngày 16/7/2021).

Phương thức chấm tiến độ: chấm online.

Nội dung kiểm tra gồm:

  • Đăng ký phần kỹ thuật
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng
  • Phân tích ý tưởng thiết kế
  • Tổng mặt bằng công trình
  • Các mặt bằng công trình.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 62KD – NĂM HỌC 2021-2022 (ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐATH)

Bộ môn có 2 đề ĐATH là Bệnh viện Đa khoa 500 giường và Viện dưỡng lão cho sinh viên lựa chọn như sau:

  1. Đề Viện dưỡng lão:

2. Đề Bệnh viện đa khoa 500 giường:

Lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD theo số điện thoại trong danh sách phân nhóm để biết lịch làm việc cụ thể.