THÔNG BÁO NỘP PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ PHẦN KỸ THUẬT CHO BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3

Các bạn sinh viên bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp đợt 3 lưu ý liên hệ với thầy giáo hướng dẫn xin phiếu nhận xét, đánh giá phần kiến trúc và phần kỹ thuật (nội thất, cảnh quan và vật lý kiến trúc).

Nộp trước hoặc trong buổi bảo vệ sơ khảo.

Do tình hình dịch bệnh, các bạn có thể nhờ thầy cô hướng dẫn mình chuyển lên VP Bộ môn cho cô thư ký qua hình thức trực tuyến, email: bm.ltlskt@nuce.edu.vn. Để biết thêm chi tiết, sinh viên liên hệ với cô Bích Sđt: 0822590886.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: