TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC ANH NGỮ (66KDE) VÀ PHÁP NGỮ (66KDF)

1. THÔNG TIN CHUNG
Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên có nguyện vọng tham gia Chương trình đào tạo Kiến trúc Anh ngữ hoặc Pháp ngữ, khóa 66 các ngành Kiến trúc, chuyên ngành Kiến trúc Nội thất, Kiến trúc Công nghệ, Kiến trúc Cảnh quan (trừ tổ hợp tuyển sinh V06).
Điều kiện: Sinh viên có điểm trúng tuyển cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển ngành Kiến trúc (22,75 điểm) năm 2021.

Số lượng tuyển sinh: 01 lớp KDE 50 sinh viên và 01 lớp KDF 50 sinh viên.
Link: https://drive.google.com/file/d/1ykoXrFzjA9xt6IIj9srIgSgeBpAyKSNG/view?usp=sharing
2. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
Thời gian: trước 15h00, Thứ sáu, 24/9/2021.
3. BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ
Đăng ký trực tuyến trên Google Form, sinh viên điền đầy đủ thông tin yêu cầu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQr1P5sM4s345oj-IR90u3iu_Zdir4N46GzC-aNq4ny6SXQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
4. THI TUYỂN
Hình thức: Phỏng vấn trực tuyến trên Zoom Cloud Meeting
Thời gian: 8h00-12h00, Thứ Bảy, ngày 25/9/2021
* Danh sách phỏng vấn, thời gian và phòng họp Zoom sẽ được thông báo trên các trang thông tin của khoa vào Thứ Năm, ngày 23/9/2021.
5. CÔNG BỐ KẾT QUẢ
Thời gian: Chủ nhật, ngày 26/9/2021
* Danh sách trúng tuyển sẽ được thông báo trên các trang thông tin của khoa sau khi được Nhà trường phê duyệt.
6. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Website của trường: http://nhaphoc.nuce.edu.vn
Website của khoa: http://ktqh.nuce.edu.vn
Fanpage của khoa: https://www.facebook.com/kientrucquyhoachnuce/
Fanpage của sinh viên: https://www.facebook.com/Khoa-Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-v%C3%A0-Quy-ho%E1%BA%A1ch-Th%C3%B4ng-tin-sinh-vi%C3%AAn-384220168879511
Email của khoa: ktqh@nuce.edu.vn
Phụ trách đào tạo:       CN. Hoàng Lê, Chuyên viên VPK        Mobil: 0982484579
Thư ký KDEF:                CN. Vũ Phương Anh, Chuyên viên    Mobil: 0902183443

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: