THÔNG BÁO – BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2020-2021

1. Cách thức bảo vệ

– Trực tuyến trên phần mềm Zoom.

– Sinh viên sử dụng phần mềm MS Power Point hoặc các phần mềm tương tự khác để báo cáo (bắt buộc) qua mục Share Screen trong phần mềm Zoom.

2. Thời gian địa điểm

–   Phòng bảo vệ online: Phòng 105.H1, Phòng 106.H1, Phòng 107.H1

–   Thời gian: 8h00’ Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021.

–   Sinh viên cần vào phòng Zoom để điểm danh lúc 7h 30’.

3. Danh sách và phân công hội đồng chấm sơ khảo

– Hội đồng 1: Phòng 105.H1 (ID: 4364785533)

– Hội đồng 2: Phòng 106.H1 (ID: 5342176900)

– Hội đồng 3: Phòng 107.H1 (ID: 9730747830)

Danh sách 3 hội đồng xem file đính kèm bên dưới.

4. Tài liệu sinh viên cần nộp trước buổi bảo vệ sơ khảo

– Sinh viên bắt buộc phải gửi bài cho bộ môn trước khi bảo vệ ít nhất 02 ngày (trước ngày 08 tháng 10). Vào cả 2 hòm thư: bm.ltlskt@nuce.edu.vnnamtg@nuce.edu.vn

– Bao gồm 03 sản phẩm:

+   Thuyết minh tổng hợp đồ án khổ A3 dưới dạng 01 file Acrobat Reader.

+    Toàn bộ bản vẽ A0 của đồ án dưới dạng 01 file Acrobat Reader.

+    Mô tả tóm tắt về đồ án tốt nghiệp dưới dạng 01 file MS Word.

– Nội dung cụ thể và cách thức đặt tên file các bạn sinh viên làm theo hướng dẫn của Khoa KT&QH đã ban hành. (đính kèm bên dưới)

– Tất cả các file nén vào 1 file RAR đặt tên, viết liền không dấu, như sau:

AA-Tên lớp-Họ tên sinh viên-Mã số SV-BB

Trong đó AA là số thứ tự trong danh sách bảo vệ sơ khảo (từ 01 đến 10 xem trong DS hội đồng bảo vệ), BB là số hội đồng bảo vệ: 01 hoặc 02 hoặc 03

* Lưu ý: Sinh viên không nộp đủ 03 sản phẩm đúng hạn trên sẽ không được bảo vệ sơ khảo.

5. Yêu cầu đối với sinh viên

– Thực hiện theo đúng:

Quy định về việc đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Xây dựng đã ban hành. (đính kèm bên dưới)

– Cập nhật thường xuyên thông tin về bảo vệ sơ khảo và bảo vệ chính thức trên các kênh thông tin của trường, khoa và bộ môn.

– Nộp đầy đủ các sản phẩm theo đúng thời hạn quy định trước khi bảo vệ sơ khảo và bảo vệ chính thức

– Chuẩn bị máy tính có đầy đủ camera, micro và cài đặt đủ các phần mềm Zoom, MS Power Point hoặc các phần mềm tương tự khác theo quy định để bảo vệ vào đúng thời gian quy định.

– Tự ghi và lưu lại video toàn bộ quá trình bảo vệ sơ khảo, bảo vệ tốt nghiệp của mình để đối chứng khi cần thiết.

6. Thời gian và nội dung báo cáo của sinh viên

– Sinh viên báo cáo đồ án. Thời gian: 15-20 phút / sinh viên. Nội dung báo cáo:

+ Thông tin của sinh viên: Họ và tên, lớp

+ Thông tin của GVHD: Học hàm, học vị, họ và tên, nơi công tác (nếu GV hướng dẫn ngoài trường ĐHXD)

+ Thông tin của Người phản biện nếu có: Học hàm, học vị, họ và tên, nơi công tác (nếu GV hướng dẫn ngoài trường ĐHXD)

+ Tên đề tài Đồ án tốt nghiệp và địa điểm thiết kế đồ án

+ Số lượng các bản vẽ phần Kiến trúc / Quy hoạch và Phần kỹ thuật

+ Nội dung của ĐATN (Trình bày theo thứ tự các bản vẽ. Nhấn mạnh phần ý tưởng sáng tạo kiến trúc, quy hoạch, công nghệ,…).

– Các thành viên trong Hội đồng đặt câu hỏi, cho ý kiến nhận xét. Sinh viên trả lời và ghi chép các ý kiến nhận xét. Thời gian: 15-20 phút / sinh viên.

* Quy định đính kèm

– QĐ 615/QĐ-ĐHXD (xem tại đây).

– Quy định về Bảo vệ và đánh giá đồ án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Khoa KT&QH (xem tại đây).

– Danh sách hội đồng 1, 2, 3 (xem tại đây)

Quy cách trình bày bản vẽ A0

Để biết thêm chi tiết, sinh viên liên hệ với cô Bích sđt 0822590886.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: