THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN ONLINE VÀ TRỰC TIẾP ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH THỨC ĐATN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên bắt đầu nộp Đồ án online và trực tiếp từ ngày 11/10/2021 và hạn cuối cùng là 17h00 ngày 13/10/2021. Danh sách Hội đồng, Khoa sẽ thông báo vào ngày 13/10/2021. Sinh viên cập nhật vào trang Facebook (Khoa kiến trúc và Quy hoạch làm thông tin sinh viên) để xem thông báo.

Ngày bảo vệ chính thức ĐATN đợt 4 năm học 2020-2021 là thứ Năm, ngày 15/10/2021.

A. Sản phẩm nộp online bao gồm 02 sản phẩm:
1) Thuyết minh tổng hợp đồ án khổ A3 dưới dạng 01 file Acrobat Reader dung lượng không quá 20MB, gồm:
▪ Phần thuyết minh
▪ Toàn bộ bản vẽ thu nhỏ A3 của đồ án
▪ Mô hình dưới dạng 4 ảnh chụp từ 4 hướng
Định dạng tên file (viết liền không dấu): lớp-họ tên-mã số sinh viên-A3.pdf
(Ví dụ: 61KDE-NguyenVanToan-234061-A3.pdf)
2) Toàn bộ bản vẽ A0 của đồ án dưới dạng 01 file Acrobat Reader dung lượng không quá 50MB, gồm:
▪ Toàn bộ bản vẽ A0 của đồ án
▪ Mô hình dưới dạng 4 ảnh chụp từ 4 hướng
Định dạng tên file (viết liền không dấu): lớp-họ tên-mã số sinh viên-A0.pdf
(Ví dụ: 61KDE-NguyenVanToan-234061-A0.pdf)
B. Sản phẩm nộp trực tiếp (để Hội đồng đánh giá vào buổi bảo vệ chính thức) bao gồm 01 sản phẩm:
1) Thuyết minh tổng hợp đồ án khổ A3 (in màu), gồm:
▪ Phần thuyết minh
▪ Toàn bộ bản vẽ thu nhỏ A3 của đồ án
▪ Mô hình dưới dạng 4 ảnh chụp từ 4 hướng
– Sinh viên lưu ý:
▪ Sinh viên không nộp đủ 03 sản phẩm (02 sản phẩm online và 01 sản phẩm trực tiếp)
trên đúng hạn sẽ không được bảo vệ chính thức.
▪ Thời hạn nộp trực tiếp được tính theo thời gian ghi tại nơi gửi.
▪ Trước thời điểm bảo vệ 01 ngày, nếu Khoa KT&QH không nhận được sản phẩm nộp
trực tiếp của sinh viên, sinh viên sẽ không được bảo vệ chính thức.
▪ Sinh viên nên gửi có đảm bảo để sản phẩm tới được nơi nhận đúng thời gian dự định.
▪ Theo yêu cầu và quy định của Nhà trường trong thời gian dịch Covid19, sinh viên không nộp trực tiếp các sản phẩm tại khoa hay các bộ môn.
▪ Đối với các sinh viên ở xa các dịch vụ in ấn theo yêu cầu Thuyết minh bản vẽ (khổ A3
màu), sinh viên phải chủ động tìm các giải pháp in ấn sớm để nộp bài đúng thời hạn.
C. Địa chỉ nộp online: ktqh.vpk@gmail.com
Định dạng Tiêu đề thư (viết liền không dấu): lớp-họ tên-mã số sinh viên
(Ví dụ: 61KDE-NguyenVanToan-234061)
D. Địa chỉ nộp trực tiếp: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, P116.A1, số 55 đường Giải Phòng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: