THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP VÀ THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

1. Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Nguyễn Toàn Thắng, sđt 0903229908;

– Lịch ôn tập: 9h25 sáng thứ 3 (tiết 4-6), ngày 9/11/2021

Tại phòng Zoom 105.H1 (ID: 4364785533)

– Lịch thi: * Ngày thi: 30/11/2021

 • Phòng Zoom 202.H1 (ID: 3035896155)
 • Tiết bắt đầu: tiết 4
 • Thời gian thi: 3 tiết
 • Phương thức thi: Tự luận, thi trực tuyến trên hệ thống CMS.

2. Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Lương Thị Hiền, sđt 0382405968;

Lịch ôn tập: 9h25 sáng thứ 3 (tiết 4-6), ngày 9/11/2021

Tại phòng Zoom 106.H1 (ID: 5342176900)

Lịch thi: * Ngày thi: 16/11/2021

 • Phòng Zoom 202.H1 (ID: 3035896155)
 • Tiết bắt đầu: tiết 4
 • Thời gian thi: 3 tiết
 • Phương thức thi: tự luận, thi trực tuyến trên hệ thống CMS.

3. Môn Lịch sử nội thất (chung cho cả 2 học kỳ 2&3): Thầy Trần Giang Nam, sđt 0942236384.

Lịch ôn tập: 9h25 sáng thứ 5 (tiết 4-6), ngày 4/11/2021

Tại phòng Zoom 105.H1 (ID: 4364785533)

Lịch thi: * Ngày thi: 02/12/2021

 • Phòng Zoom 202.H1 (ID: 3035896155)
 • Tiết bắt đầu: tiết 4
 • Thời gian thi: 3 tiết
 • Phương thức thi: tự luận, thi trực tuyến trên hệ thống CMS.

* Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập được vào hệ thống CMS trước ngày thi, để hệ thống cập nhật thông tin thí sinh thi!!! (https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4699).

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết thêm chi tiết.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: