ĐIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Điểm quá trình tổng hợp từ điểm danh (10%) và bài trình bày nhóm (90%) và điểm thưởng phát biểu trên lớp. Trường hợp sai sót, các bạn liên hệ cô Bích (thư ký bộ môn) điện thoại 0822590886 để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các thầy cô.

1. Môn Chuyên đề lý thuyết kiến trúc

2. Môn Đồ án dân dụng 1

3. Môn Đồ án dân dụng 2

4. Môn Đồ án kiến trúc 1

5. Môn Đồ án kiến trúc

6. Môn Cơ sở kiến trúc 1

7. Môn thiết kế kiến trúc 1

8. Môn Cơ sở tạo hình kiến trúc

9. Môn Diễn họa trình bày

10. Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc

11. Môn Lịch sử kiến trúc

12. Môn Lịch sử kiến trúc 2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: