THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

  1. Hình thức thực tập: Trực tuyến

2. Mục đích, yêu cầu và nội dung: (đọc kỹ file hướng dẫn kèm theo)

3. Hình thức nộp báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD

1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm, dãn dòng 1.2.

2) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của báo cáo.

4. Kế hoạch thực hiện:

– Tuần 27 ( 27/12/2021): Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD (qua email, điện thoại) để nhận thực tập và hướng dẫn, làm việc qua Zoom.

Tuần 28 (03/01/2022) đến tuần 31 (28/01/2022 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký.

– Tuần 34 (13/02/2022 ): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo.

– Sinh viên nộp bài vào thứ 2 ngày 14/02/2022 trước 16h00′ tại Văn phòng bộ môn, phòng 509.A1.

5. Danh sách phân nhóm: (tại đây)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: