THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDEC VÀ LỚP 66KDFC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo Đồ án kiến trúc 1 lớp 66KDE,FC như sau: 1. Nhiệm vụ thiết kế 2. Khu đất 1 3. Khu đất 2 4. Phiếu thông đồ án Chấm đồ án vào thứ 7 của tuần thể hiện (Lịch chấm cụ thể sẽ được giảng viênContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDEC VÀ LỚP 66KDFC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023”

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

Kế hoạch thực hiện đồ án Danh sách sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 1 tại Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc Phiếu theo dõi dowload tại đây (sinh viên tự in và mang theo mỗi buổi làm việc để GVHD nhận xét) Sinh viên liên hệ trực tiếp vớiContinue reading “THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023”

LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 LOPNV43

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 dành cho LOPNV43 như sau: Phòng 107.H1 – Giảng viên Nguyễn Ngọc Hương: 0859 711 111 Thời gian: từ 8h00′ đến 17h00′, Phòng 107.H1 , Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2022.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LOPNV43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

1. Đồ án kiến trúc dân dụng 1: Sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trường Giang (SĐT: 0988858095) Nhiệm vụ thiết kế Khu đất 2. Đồ án kiến trúc dân dụng 2: Nhiệm vụ thiết kế Khu đất Danh sách hướng dẫn LOP43 đồ án 2 : Tại đây Sinh viên nộp đồ án vàoContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LOPNV43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023”

VĂN HÓA VÀ KIẾN TRÚC

Tác giả: PGS.TS.KTS Nguyễn Đình Thi Từ khi con người giao tiếp được với nhau thông qua hoạt động sinh hoạt, ăn uống, lao động sản xuất, trang phục, ngôn ngữ, kể chuyện dân gian truyền miệng, chữ viết, văn học, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc,… khi đó văn hóa bắt đầu xuất hiệnContinue reading VĂN HÓA VÀ KIẾN TRÚC