THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LOPNV43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

1. Đồ án kiến trúc dân dụng 1:

Sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trường Giang (SĐT: 0988858095)

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

2. Đồ án kiến trúc dân dụng 2:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

Danh sách hướng dẫn LOP43 đồ án 2 : Tại đây

Sinh viên nộp đồ án vào 9h00′ sáng thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 4/11/2022) tại VP Bộ môn P509.A1

Lưu ý: – Điểm quá trình được tính bằng điểm sơ khảo cộng điểm chuyên cần;

– Trong các buổi thông qua sinh viên phải trình bày cho giảng viên phần sửa chữa ở buổi học trước và phần khối lượng mới thực hiện;

– Các sinh viên không sửa bài, không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án;

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định;

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: