THÔNG BÁO CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – NĂM HỌC 2022-2023

Lịch chấm cuối kỳ đồ án dân dụng 1

Lưu ý: Lớp 66KD1 chuyển lên phòng 614.H1 vì phòng 106.H1 nhà trường dùng phục vụ lễ trao bằng tốt nghiệp.

Advertisement