THÔNG BÁO CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – NĂM HỌC 2022-2023

Lịch chấm cuối kỳ đồ án dân dụng 1

Lưu ý: Lớp 66KD1 chuyển lên phòng 614.H1 vì phòng 106.H1 nhà trường dùng phục vụ lễ trao bằng tốt nghiệp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: