CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – NĂM HỌC 2022-2023

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án dân dụng 2

Đối với lớp 66KD1,2,3,4 và QH lúc 8h00, thứ Bảy, 31/12/2022.

ĐỐI VỚI LỚP 66KDEC, 66KDFC:

  • Lớp 66KDEC: Thời gian 13h30, thứ Bảy, ngày 31/12/2022.
  • Lớp 66KDFC: Thời gian 13h30, thứ Bảy, ngày 7/01/2023.

– Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng.

– Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ.

Danh sách Hội đồng: Lớp 66KDEC, Lớp 66KDFC

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: