LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 66

1. Kế hoạch thực hiện:

  • Thời gian: 02 tuần từ ngày 3/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023
  • Học lý thuyết: 8h00′ sáng thứ Ba, ngày 3/1/2023
  • Kiểm tra tiến độ: Thứ Hai, ngày 9/01/2023, (thời gian cụ thể SV liên hệ với GV)
  • Thu bài: Từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 16/01/2023 tại phòng 509 nhà A1 trường ĐHXDHN.

2. Địa điểm Vẽ ghi:

  • Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm , mỗi lớp tối đa 03 địa điểm trong các quận nội thành Hà Nội.

3. Giấy tờ cần chuẩn bị:

  • Giấy giới thiệu: Sinh viên đến phòng Văn thư, tầng 1, nhà A1 (đối diện phòng Bảo vệ), lấy dấu của trường (nếu cần).
  • Giấy cam đoan: Sinh viên in và ký giấy cam đoan. Mỗi lớp tập hợp đóng thành quyển và nộp về P509.A1 chậm nhất vào thứ Tư, ngày 4/01/2023.

4. Danh sách đăng ký nhóm vẽ ghi theo lớp: Tại đây

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: