THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1+2, ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 và ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC LOPNV42 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng Đồ án: Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng Đồ án: Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng Đồ án: Tại đây

  1. Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1:

Sinh viên liên hệ:

  • GVHD thầy Lê Tiến Thuận (SĐT: 0848778933)
  • GVHD cô Nguyễn Hồng Hương (SĐT: 0982000227)

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

2. Đồ án kiến trúc dân dụng 2:

Sinh viên liên hệ:

  • GVHD cô Nguyễn Hồng Hương (SĐT: 0982000227)
  • GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương ( SĐT: 0859711111)
  • GVHD thầy Ngô Việt Anh ( SĐT:0985888238)

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

3.  Đồ án kiến trúc 1:

Sinh viên liên hệ:

  • GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương ( SĐT: 0859711111)

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

4. Đồ án kiến trúc:

Sinh viên liên hệ:

  • GVHD thầy Lê Tiến Thuận (SĐT: 0848778933)

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

Lưu ý: 

– Điểm quá trình được tính bằng điểm sơ khảo cộng điểm chuyên cần.

– Trong các buổi thông qua sinh viên phải trình bày cho giảng viên phần sửa chữa ở buổi học trước và phần khối lượng mới thực hiện.

– Các sinh viên không sửa bài, không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án.

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định.

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

Sinh viên liên hệ trực tiếp với các giảng viên được phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại 0795188999 hoặc lên văn phòng bộ môn phòng 509.A1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: