Khu căn hộ Kanchanjunga – KTS. Charles Correa

Bằng việc phát triển các giải pháp khí hậu cho những khu vực và các yêu cầu công năng khác nhau, kiến trúc sư Ấn Độ Charles Correa đã thiết kế khu căn hộ Kanchanjunga. Nằm ở Mumbai , thành phố có dân số và sự đa dạng tương đương với thành phố New YorkContinue reading “Khu căn hộ Kanchanjunga – KTS. Charles Correa”

Advertisement