Mười kiến trúc tạm độc đáo nhất năm 2013 – lựa chọn của Designboom

This slideshow requires JavaScript.

Trong vòng 12 tháng vừa qua đã chứng kiến ​​một sự đa dạng của các dự án tạm thời được thực hiện tại một loạt các địa điểm độc đáo, tất cả đều nhằm khám phá làm sao một cấu trúc có thể đáp ứng một mục đích quan trọng, dù chỉ là tạm thời. Bản chất của các đề bài này thực sự là vô cùng khó khăn cho các kiến trúc sư, chỉ với nguồn ngân sách thấp và khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, đó cũng là một yếu tố của tự do, cho phép sáng tạo và chi tiết ở một mức độ cao hơn – cả hai điều vốn đều có thể không hiện thực với các dự án có quy mô lớn hơn. Thông thường được hình thành như những công trình công cộng, các thiết kế này cũng phải phù hợp công năng ở tỉ lệ con người, trong nhiều trường hợp phải có sự tương tác với người sử dụng. Những công trình được chú ý nhiều nhất, được tập hợp dưới đây, hàm chức sự đa dạng của của các vật liệu và kích thước khác nhau, thực sự là thử thách giới hạn của sáng tác kiên trúc và kỹ thuật.

Continue reading “Mười kiến trúc tạm độc đáo nhất năm 2013 – lựa chọn của Designboom”

Advertisement