THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ đợt 2 Đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 52KD thuộc sự quản lý của bộ môn. Kế hoạch và nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00, thứ 6 ngày 13 tháng 4 năm 2012.

2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc, phòng 509-A1

3. Nội dung: Sinh viên cần mang toàn bộ khối lượng của đồ án dưới dạng các bản vẽ kỹ thuật sơ bộ gồm:

– Tổng mặt bằng

– Mặt bằng các tầng

– Các mặt cắt

– Cac mặt đứng

– Phối cảnh.

Khổ giấy thể hiện từ A3 trở lên

4. Thành phần: Tất cả các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp khóa 52KD (gồm cả các sinh viên khóa cũ cùng làm với khóa 52) thuộc sự quản lý của bộ môn LT&LSKT và các thầy hướng dẫn.

5. Danh sách phân công kiểm tra cụ thể sẽ được dán tại VP bộ môn LT&LSKT vào ngày kiểm tra.

Rất mong các thầy và các bạn sinh viên đến đầy đủ, đúng giờ. Sinh viên không đến kiểm tra nếu không có lý do chính đáng sẽ bị đình chỉ làm đồ án tốt nghiệp.

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: