ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Đồ án tổng hợp cho sinh viên khóa 53kd thuộc sự hướng dẫn của bộ môn lý thuyết và lịch sử kiến trúc gồm 2 đề. Các bạn sinh viên trao đổi với thầy hướng dẫn để chọn 1 trong 2 đề cho mình. Đề 1: Nhiệm vụ thiết kế Khu đất đề 1 (file dwg) Đề 2: Nhiệm vụContinue reading “ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 52KD

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN 2008450 Trần Văn Việt 50KD3 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh Đt: 0912474529 4SV 2006850 Trịnh Tùng Dương 50KD5 2067350 Phạm Văn Ngọc 50KD7 2056150 Đinh Văn Luân 50KD3 2040251 Lê Nguyên Hồng 51KD2 Thầy Đỗ Trọng Hưng Đt: 0913224693 4SV 2040451 Nguyễn Trọng Tiến 51KD3 2024451 ĐàoContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 52KD”

THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA NHÓM SINH VIÊN KHÓA 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN 2107453 TRẦN ĐÌNH HÒA 53KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh Đt: 0912474529 8SV 2029053 PHẠM QUÝ NAM 53KD1 2080253 BÙI CÔNG NGUYÊN 53KD1 2011253 TẠ VIỆT QUANG 53KD1 2103953 PHẠM HOÀNG THÔNG 53KD1 2076253 VƯ­ƠNG VĂN THUẦN 53KD1 2053053 NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN 53KD1 2047153 TRƯ­ƠNG VĂN VIỆTContinue reading “THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA NHÓM SINH VIÊN KHÓA 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”