KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN DÂN DUNG 1 VÀ 2 HỌC KỲ 3 CHO CÁC SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

Các sinh viên đã đăng kỹ học lại đồ án DD1 và 2 tại bộ môn Lỹ thuyết và lịch sử kiến trúc được phân công theo danh sách dưới đây. Các sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách để nhận kế hoạch làm việc.

Danh sách sinh viện xem tại đây

DANH SACH HOC LAI DO AN DD1HK3-2012

DANH SACH HOC LAI DO AN DD2 HK3 nam 2012

Đề cho đồ án DD1 là: Thiết kế quán giải khát trong công viên

Đề cho đồ án 2 là: Thiết kế trường tiểu học 5 lớp

Sinh viên download đề và hiện trang khu đất tại đây

do an 1 ky 3 nam 2012

do an 2 hoc ky 3 nam 2012

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: