THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lich sử Kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo Đồ án Tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 52KD thuộc sự quản lý , hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch sơ khảo như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 30/5/2012.

2. Địa điểm : Các hội đồng làm việc tại phòng 605-608 H1.

3. Yêu cầu : Các bạn sinh viên thể hiện đồ án chính thức trên 8-12 bản A0, không làm nền đen, không trình bày theo khổ dọc. Các bản vẽ cần có chữ ký của thầy hướng dẫn.

4. Nội dung: Mỗi bạn sinh viên trình bày đồ án của mình trong 10 phút trước hội đồng. Hội đồng sẽ đặt câu hỏi để làm rõ các vấn đề trong đồ án.Khi bảo vệ xong nộp 01 tập thuyết minh A3 và 01CD cho hội đồng.

5. Tất cả các bạn sinh viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ. Nếu sinh viên không tham dự bảo vệ sẽ đình chỉ tốt nghiệp.

Danh sach hội đồng xem tại đây—> so khao bmlt 52

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: