THAY ĐỔI VỀ LỊCH NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD

Lịch nộp và bảo vệ Đồ án tổng hợp khóa 53KD do bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc phụ trách sẽ lùi lại 3 tuần, chuyển sang tuần 15. Theo lịch cũ là ngày 3.11.2012 (tuần 12) đã được thay đổi, ngày bảo vệ mới sẽ có thông báo cụ thể sauContinue reading “THAY ĐỔI VỀ LỊCH NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD”

Advertisement

Thông báo về việc làm Đồ Án Tổng Hợp K53

Sinh viên K53 làm đồ án tổng hợp tại bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc phải có chữ ký của thầy hướng dẫn vào tất cả các bản vẽ trước ngày bảo vệ (Dự kiến thứ 7 ngày 03/11/2012). Sinh viên không có chữ ký thì sẽ không được bảo vệ đồ ánContinue reading “Thông báo về việc làm Đồ Án Tổng Hợp K53”