THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức thu bài và bảo vệ đồ án tổng hợp cho sinh viên khóa 53KD thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch như sau 1. Thời gian : 8h00 thứ 7 ngày 24/11/2012 2. Địa điểm: Phòng 601,602.603.609 nhà H1 3. NộiContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52 ĐỢT 2 NĂM 2012

Bộ môn Lý thuyết Lịch sử Kiến trúc sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ lần 2 cho các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khóa 52KD, đợt 2 năm 2012. Thời gian kiểm tra vào 9h00 sáng thứ 6, ngày 16 tháng 11 năm 2012 tại văn phòng bộ môn 509A1. Nội dungContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52 ĐỢT 2 NĂM 2012”

Thông báo lịch “Thiết kế ý tưởng” các lớp 55QH1+2:

Các lớp 55QH1 và 55QH2 sẽ làm bài môn “ Thiết kế ý tưởng”  vào ngày Chủ Nhật 04/11/2012 thời gian từ 8h00 Sáng đến 16h00 Chiều. Lớp 55QH1 : Phòng 105, 106 H1 Lớp 55QH2 : Phòng 107,108H1 Các bạn sinh viên chuẩn bị sẵn giấy khổ A1, bảng và các dụng cụ vẽContinue reading “Thông báo lịch “Thiết kế ý tưởng” các lớp 55QH1+2:”