KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD, ĐỢT 2 NĂM 2012

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc tiến hành kiểm tra tiến độ các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 khóa 52KD vào lúc 14h30 ngày 20 tháng 9 năm 2012 tại văn phòng bộ môn 509A1. Nội dung kiểm tra tiến độ bao gồm:

  • Tên đề tài tốt nghiệp đã được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.
  • Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500.
  • Chi tiết nhiệm vụ thiết kế đã thông qua giáo viên hướng dẫn.
  • Phương án sơ phác tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/200 hoặc 1/500.
  • Phương án sơ phác hình khối kiến trúc công trình.
  • Phần kỹ thuật dự kiến của đồ án tốt nghiệp (kết cấu, thang máy, nước, cảnh quan, nội thất hoặc vật lý kiến trúc)

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ. Những sinh viên không đạt yêu cầu của buổi kiểm tra tiến độ sẽ bị dừng đồ án tốt nghiệp.

Advertisement

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 8-2012) KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

 KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 8-2012) KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

1. THỜI GIAN LÀM TỐT NGHIỆP: 19 TUẦN
(TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 20): ngày 13/8/2012 đến ngày 29/12/2012
– Tuần 01 (từ ngày 13/8/2012 đến 18/8/2012): Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp
– Tuần 02 (từ ngày20/8/2012 đến ngày 25/8/2012): Làm việc theo danh sách phân công GVHD về các bộ môn
– Tuần 06: (từ ngày 17/9/2012 đến 22/9/2012): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 1:
– Tên đề tài.
– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (có đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch).
– Bản đồ khu đất ( gồm bản đồ vị trí và bản đồ hiện trạng 1/500).
– Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình (với BMDD, BMLT&LS, CN), sơ phác quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian (với BMQH, KTCQ).
– Đăng ký phần kỹ thuật cho đồ án (Nội thất, kết cấu, VLKT, CQ, hạ tầng với đề tài công trình- hạ tầng- quy hoạch, Đánh giá tác động môi trường với đề tài Quy hoạch – Công nghiệp).
– Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 2 và điểm chấm sơ khảo.
– Tuần 14: (từ ngày 12/11/2012 đến 17/11/2012) : Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại BM
Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2:
– Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình. Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.
– Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 1 và điểm chấm sơ khảo.

2. CHẤM SƠ KHẢO
– Tuần 21 (từ ngày 31/12/2012 đến 05/01/2013)
Sinh viên nộp 01CD và 01 quyển thuyết minh cho bộ môn trong ngày bảo vệ sơ khảo.
3. BẢO VỆ TỐT NGHIỆP
– Tuần 22 (từ ngày 07/01/2013 đến 12/01/2013).
Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 thuyết minh cho Hội đồng trong ngày bảo vệ tốt nghiệp.

Chú ý:
– SV vắng các đợt kiểm tra tiến độ không có lý do chính đáng, BM lập danh sách gửi về Khoa để đình chỉ ĐATN.
– SV tự ý bỏ ĐATN mà không có sự đồng ý của GVHD cũng sẽ bị đình chỉ một năm và chỉ được làm cùng với khóa tiếp theo (không được làm đợt tiếp theo).
– Ngày, giờ chấm cụ thể sơ khảo và bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên xem thông báo tại VPKhoa và VP các Bộ môn chuyên ngành.

Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2012

KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA CŨ HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MON LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

GHI CHÚ

2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1 Thầy  Nguyễn  Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

4SV

2084551 VŨ TRUNG DŨNG 51KD5
2035451 NGUYỄN HUY HÙNG 52KD7
2003652 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 53KD1
2042252 VŨ NGỌC NGHĨA 52KD7 Thầy  Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

3SV

2104752 NGÔ QUÝ HOÀN 52KD8
2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
2109250 NGUYỄN THANH PHI 51KD7 Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

2061750 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 50KD3
2091250 VŨ HÙNG DƯƠNG 51KD8 Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908. 

2080551 NGUYỄN TIẾN THỊNH 51KD4
2035652 NGÔ QUÝ KHOA 52KD4 Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999. 

3SV

2099252 BÙI THÀNH LUÂN 53KD5
2097552 NGUYỄN ANH THẮNG 52KD6
2075152 TRẦN QUANG HẢI 52KD6 Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

4SV

2043651 NGUYỄN VĂN THÀNH 52KD6
2092551 PHẠM VĂN TÙNG 52KD7
2039651 ĐINH QUỐC BÌNH 52KD7
2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7 Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

5SV

2016551 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 51KD1
2048950 TRẦN HUỲNH ANH 50KD5
2042350 NGUYỄN ANH TUẤN 50KD1
2056050 TẠ TRẦN KHƯƠNG DUY 52KD7
2088351 CÙ MINH PHƯƠNG 53KD8 Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

4sv

2108751 HOÀNG VIỆT DŨNG 51KD5
2067552 VŨ THÁI THƯỢNG 52KD8
2032252 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 52KD8

Sinh viên liên hệ trực  tiếp  với thầy hướng dẫn theo số địện thoại ở trên để xác định lịch làm việc. Các thông báo xem trên trang web của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc : https://ltlskt-dhxd.com/