KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD, ĐỢT 2 NĂM 2012

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc tiến hành kiểm tra tiến độ các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 khóa 52KD vào lúc 14h30 ngày 20 tháng 9 năm 2012 tại văn phòng bộ môn 509A1. Nội dung kiểm tra tiến độ bao gồm: Tên đề tài tốt nghiệpContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD, ĐỢT 2 NĂM 2012”

Advertisement

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 8-2012) KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

 KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 8-2012) KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH 1. THỜI GIAN LÀM TỐT NGHIỆP: 19 TUẦN (TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 20): ngày 13/8/2012 đến ngày 29/12/2012 – Tuần 01 (từ ngày 13/8/2012 đến 18/8/2012): Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệpContinue reading “KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 8-2012) KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH”

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA CŨ HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MON LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP GHI CHÚ 2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1 Thầy  Nguyễn  Văn Đỉnh Đt: 0912474529 4SV 2084551 VŨ TRUNG DŨNG 51KD5 2035451 NGUYỄN HUY HÙNG 52KD7 2003652 NGUYỄN NGỌCContinue reading “DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”