Thông báo lịch “Thiết kế ý tưởng” các lớp 55QH1+2:

Các lớp 55QH1 và 55QH2 sẽ làm bài môn “ Thiết kế ý tưởng”  vào ngày Chủ Nhật 04/11/2012 thời gian từ 8h00 Sáng đến 16h00 Chiều. Lớp 55QH1 : Phòng 105, 106 H1 Lớp 55QH2 : Phòng 107,108H1 Các bạn sinh viên chuẩn bị sẵn giấy khổ A1, bảng và các dụng cụ vẽContinue reading “Thông báo lịch “Thiết kế ý tưởng” các lớp 55QH1+2:”

Advertisement