Thông báo lịch “Thiết kế ý tưởng” các lớp 55QH1+2:

Các lớp 55QH1 và 55QH2 sẽ làm bài môn “ Thiết kế ý tưởng”  vào ngày Chủ Nhật 04/11/2012 thời gian từ 8h00 Sáng đến 16h00 Chiều.

Lớp 55QH1 : Phòng 105, 106 H1

Lớp 55QH2 : Phòng 107,108H1

Các bạn sinh viên chuẩn bị sẵn giấy khổ A1, bảng và các dụng cụ vẽ để làm bài.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: