KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52 ĐỢT 2 NĂM 2012

Bộ môn Lý thuyết Lịch sử Kiến trúc sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ lần 2 cho các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khóa 52KD, đợt 2 năm 2012. Thời gian kiểm tra vào 9h00 sáng thứ 6, ngày 16 tháng 11 năm 2012 tại văn phòng bộ môn 509A1. Nội dungContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52 ĐỢT 2 NĂM 2012”

Advertisement