KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52 ĐỢT 2 NĂM 2012

Bộ môn Lý thuyết Lịch sử Kiến trúc sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ lần 2 cho các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khóa 52KD, đợt 2 năm 2012. Thời gian kiểm tra vào 9h00 sáng thứ 6, ngày 16 tháng 11 năm 2012 tại văn phòng bộ môn 509A1. Nội dung kiểm tra bao gồm tòan bộ khối lượng đồ án dưới dạng bản vẽ sơ bộ :

  1. Mặt bằng vị trí
  2. Tổng mặt bằng.
  3. Mặt bằng các tầng
  4. Các mặt cắt.
  5. Các mặt đứng.
  6. Các phối cảnh.

Đề nghị tất cả các bạn sinh viên và các thầy có mặt đúng giờ để buổi làm việc đạt chất lượng tốt..

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: