THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD ĐỢT 2 CHO SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TẠI BỘ MÔN LT&LSKT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo cho các sinh viên khóa 52KD làm tốt nghiệp đợt 2 thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch và quy định cụ thể như  sau. Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 04 tháng 01 năm 2013 ĐịaContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD ĐỢT 2 CHO SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TẠI BỘ MÔN LT&LSKT”

Advertisement