THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỂ HIỆN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 KHOÁ 56

Căn cứ vào nội dung và yêu cầu thể hiện đồ án số 2, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc thống nhất quy định.

  1. Sinh viên khoá 56 thể hiện đồ án số 2 – Trường tiểu học được phép thể hiện tối đa trên 3 tờ giấy khổ A1.
  2. Tỉ lệ các bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứng (tối thiểu 2 mặt đứng) và mặt cắt (tối thiểu 2 mặt cắt) không được phép nhỏ hơn 1.200, tỉ lệ tổng mặt bằng không được phép nhỏ hơn 1.500.
  3. Tất cả các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt yêu cầu thể hiện đầy đủ mối liên hệ giữa các khối nhà.
  4. Tất cả các bản vẽ phải có khung tên, đánh kí hiệu và tổng số bản vẽ. Không được đóng quyển.
  5. Đồ án số 2 nộp vào 8h sáng ngày 12 tháng 1 năm 2013 và chấm trực tiếp tại sảnh H2.
  6. Các lớp 56KDE và 56KDF sẽ chấm tại lớp cùng ngày.
Advertisement

THÔNG BÁO CHUYẾN THAM QUAN XUYÊN VIỆT NĂM 2013 KHOÁ 55

Thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm của khoa Kiến trúc và Quy hoạch, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức cho sinh viên khoá 55 đi tham quan xuyên Việt. Thời gian dự kiến từ ngày 17 tháng 02 năm 2013 đến ngày 01 tháng 03 năm 2013.

Để chuẩn bị cho chuyến đi nói trên, yêu cầu tất cả các sinh viên khoá 55 tập trung để nghe phổ biến về chương trình, nội dung và các thủ tục cần thiết để tham dự. Thời gian tập trung vào ngày thứ sáu, 21 tháng 12 năm 2012, tại hội trường G3 lúc 1h30 chiều.

Yêu cầu tất cả các sinh viên khoá 55 phải tham dự để nghe thông báo.

Kế hoạch và các giấy tờ có liên quan sẽ được gửi qua email đến các lớp trưởng.