THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỂ HIỆN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 KHOÁ 56

Căn cứ vào nội dung và yêu cầu thể hiện đồ án số 2, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc thống nhất quy định. Sinh viên khoá 56 thể hiện đồ án số 2 – Trường tiểu học được phép thể hiện tối đa trên 3 tờ giấy khổ A1. Tỉ lệ các bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứngContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỂ HIỆN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 KHOÁ 56”

THÔNG BÁO CHUYẾN THAM QUAN XUYÊN VIỆT NĂM 2013 KHOÁ 55

Thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm của khoa Kiến trúc và Quy hoạch, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức cho sinh viên khoá 55 đi tham quan xuyên Việt. Thời gian dự kiến từ ngày 17 tháng 02 năm 2013 đến ngày 01 tháng 03 năm 2013. Để chuẩn bịContinue reading “THÔNG BÁO CHUYẾN THAM QUAN XUYÊN VIỆT NĂM 2013 KHOÁ 55”