PHÂN CÔNG THỰC TẬP CÁN BỘ KLYX THUẬT CHO SINH VIÊN KHÓA 53KD THUỘC BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Các sinh viên khóa 53KD thực tập tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc cần tuân theo các quy định sau:

1. Thời gian thực tập : 5 tuần gồm: Tuần 23,24,25,28,29 (tuần 26,27 nghỉ Tết Âm lịch). Tổng thời gian thực tập từ ngày 14/1 đến 2/3/2013

2. Nôi dung thực tập: Thực tập tại 1 đơn vị, văn phòng tư vấn thiết kế kiến trúc, xây dựng trong thời gian nêu trên (sau khi trao đổi, lĩnh hội yêu cầu của thầy hướng dẫn). Kết quả thực tập được viết thành báo cáo có xác nhận (đóng dấu) của cơ quan mà sinh viên đến thực tập. Nội dung thông tin cần tìm hiểu và trình bày trong báo cáo gồm:

          – Tìm hiểu cơ cấu, tổ chức, hoạt động của 1 công ty tư vấn kiến trúc

          – Cách lập 1 dự án đầu tư xây dựng công trình.

          – Tìm tài liệu dự án có thể chuyển thành nhiệm vụ đề tài tốt nghệp (yêu cầu sv trao đổi với thầy hướng dẫn về các nội dung của dự án cần thu thập)

          – Tìm các tài liệu, thông tin về quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch… của dự án nêu trên để phục vụ nghiên cứu đồ án tốt nghiệp.

3. Danh sách phân công như sau (sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy hướng dẫn để nhận nhiệm vụ)

 

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

GHI CHÚ

 1.  

2107453

TRẦN ĐÌNH HÒA

53KD1

Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

5SV

 1.  

2011253

TẠ VIỆT QUANG

53KD1

 1.  

2103953

PHẠM HOÀNG THÔNG

53KD1

 1.  

2047153

TRƯ­ƠNG VĂN VIỆT

53KD1

 1.  

2053053

NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN

53KD1

 1.  

2100753

TRẦN VĂN DƯ­ƠNG

53KD2

Thầy Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

5SV

 1.  

2045653

NGUYỄN VĂN ĐẠO

53KD2

 1.  

2013053

ĐẶNG THỊ THU HUYỀN

53KD2

 1.  

2094853

LÊ ĐỨC LINH

53KD2

 1.  

2101953

TRẦN CÔNG THƯ­ƠNG

53KD2

 1.  

2031053

ĐINH QUANG THUẬN

53KD3

Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

4SV

 1.  

2103553

NGUYỄN MINH ANH

53KD6

 1.  

2062953

NGUYỄN THỊ LY

53KD6

 1.  

2122453

NGUYỄN THỊ VÂN

53KD8

 1.  

2016953

PHẠM THU HƯ­ƠNG

53KD3

Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

4SV

 1.  

2099253

PHẠM MINH GIANG

53KD7

 1.  

2010753

NGUYỄN VĂN HIẾU

53KD6

 1.  

2027853

HOÀNG GIA TUÂN

53KD6

 1.  

2076253

VƯ­ƠNG VĂN THUẦN

53KD1

Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

2sv

 1.  

2007853

NGUYỄN QUANG DUY

53KD6

 1.  

2081053

NGÔ DUY HUY

53KD3

Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

4SV

 1.  

2048453

HOÀNG THỊ LINH GIANG

53KD3

 1.  

2102853

NGUYỄN HỮU THÁI

53KD5

 1.  

2006553

NGUYỄN ANH TUẤN

53KD5

 1.  

2108453

LÊ VĂN AN

53KD5

Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

4SV

 1.  

2075753

TRẦN ĐẠI NGHĨA

53KD5

 1.  

2087753

ĐÀO THANH TÙNG

53KD3

 1.  

2097953

LÊ NGỌC ANH

53KD3

 1.  

2069353

VŨ NGỌC CẢNH

53KD7

Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

3SV

 1.  

2067053

TẠ VĂN VÕ

53KD2

 1.  

2029853

PHẠM VĂN NAM

53KD7

 1.  

2024753

ĐỖ HẢI ĐỒNG

53KD8

Cô Nguyễn Hồng Hương

Đt:0982000227

 1.  

2057653

LÊ MINH NGUYỆN

53KD7

Thầy Trần Quốc Bảo

Đt:0903255640

2sv

 1.  

2070453

ĐẶNG VĂN TRƯ­ỜNG

53KD7

 1.  

2017653

MAI VĂN HUY

53KD8

Thầy Tôn Đại

Đt:0913204477

1sv

        

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: