DANH SÁCH BỐ TRÍ XE CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN KIẾN TRÚC XUYÊN VIỆT 2013

Tổ chức họp tất cả các sinh viên khóa 55 tham dự môn học Tham quan kiến trúc 2013 (tham quan xuyên Việt và tham quan tại Hà nội) vào 9h30, sáng thứ 7, ngày 26 tháng 01 năm 2013, tại hội trường G3. Mục đích để phổ biến chi tiết nội quy, chương trình và nhiệm vụ của tham quan kiến trúc. Yêu cầu tất cả các sinh viên khóa 55 phải có mặt.

Xe Số sinh viên Lớp Giáo viên Điện thọai Ghi Chú Tổng
1 39 55CLC & 55KD4 Nguyễn Mạnh Trí 0903451088 Giảng viên – Phụ trách xe 41
Vũ Hương Lan 0904161515 Giảng viên
2 39 55KD1 Hòang Anh 0904104509 Giảng viên – Phụ trách xe 41
Nguyễn Minh Việt 0904322653 Giảng viên tập sự
3 36 55KD2 Nguyễn Văn Phúc 0983821389 Giảng viên – Phụ trách xe 38
Lê Thị Quế 01226382798 Y tế
4 39 55KD3 & 55KD4 Trần Xuân Hiếu 0917688868 Giảng viên – Phụ trách xe 41
Nguyễn Hòang Hiệp 0983688383 Giảng viên tập sự
5 38 55KD5 Nguyễn Hồng Hương 0982000227 Giảng viên – Phụ trách xe 40
Nguyễn Trường Giang 0988858095 Giảng viên
6 40 55KD6 & 55QH2 Đỗ Trọng Chung 0916636999 Giảng viên – Phụ trách xe 42
Trần Giang Nam 0942236384 Giảng viên tập sự
7 39 55QH1 & 55QH2 Nguyễn Đình Thi 0983599329 Giảng viên – Phụ trách xe 41
Nguyễn Thị Chung Hiếu 0985518678 Giảng viên

Xe 1

Lớp Họ và tên
55CLC Tô Quang Cầm (lớp trưởng)
55CLC Trương Qúy An
55CLC Tào Thị Duyên
55CLC Đào Minh Đức
55CLC Nguyễn Anh Dương
55CLC Cao Hữu Chí
55CLC Sầm Thị Hương Giang
55CLC Tô Hòang Giang
55CLC Vũ Thái Giang
55CLC Lê Thị Hồng Hạnh
55CLC Bùi Thanh Hằng
55CLC Bùi Thị Thu Hiền
55CLC Nguyễn Trung Hiếu
55CLC Phạm Thị Thanh Huyền
55CLC Nguyễn Thị Mai Hương
55CLC Lê Thị Trà My
55CLC Lại Thị Bích Ngọc
55CLC Nguyễn Hồng Nhung
55CLC Vũ Duy Phú
55CLC Nguyễn Ngọc Sơn
55CLC Nguyễn Phương Thanh
55CLC Đỗ Thu Thảo
55CLC Nguyễn Thị Phương Thảo
55CLC Nguyễn Thị Hà Thơ
55CLC Phạm Thu Trang
55CLC Đỗ Thị Việt Trinh
55CLC Nguyễn Bảo Tùng
55CLC Hoàng Đức Vinh
55KD4 Lê Văn Lương
55KD4 Lương Tiến Mạnh
55KD4 Vũ Nhật Tân
55KD4 Ngô Tiến Thành
55KD4 Ngô Việt Thuận
55KD4 Nguyễn Thị Trâm
55KD4 Lê Huy Tùng
55KD4 Ngô Sơn Tùng
Canada Élisa Gouin
Canada Mélissa Héon
Canada Vincent Deslauriers

Xe 2

55KD1 Hoàng Anh
55KD1 Trần Kiều Anh
55KD1 Nguyễn Bá Cầu
55KD1 Ngô Minh Châu
55KD1 Ngô Đình Diệm
55KD1 Mai Văn Dũng
55KD1 Nguyễn Khương Duy
55KD1 Lê Quốc Đạt
55KD1 Nguyễn Quyết Tín Đạt
55KD1 Hoàng Hải Đăng
55KD1 Phạm Văn Đĩnh
55KD1 Lê Minh Đức
55KD1 Nguyễn Ngọc Minh Đức
55KD1 Phạm Hữu Hải Hà
55KD1 Lê Văn Hạ
55KD1 Nguyễn Văn Hải
55KD1 Nguyễn Thế Hoàn
55KD1 Nguyễn Thị Thùy Linh
55KD1 Trần Thế Mạnh
55KD1 Tạ Quang Minh
55KD1 Vương Thái Nam
55KD1 Hoàng Hữu Nghĩa
55KD1 Nguyễn Như Ngọc
55KD1 Ngô Tuấn Ninh
55KD1 Lương Hữu Quân
55KD1 Phùng Quang Quý
55KD1 Hồ Xuân Sang
55KD1 Nguyễn Trường Sơn
55KD1 Trần Lê Sơn (lớp trưởng)
55KD1 Nguyễn Phương Thảo
55KD1 Vũ Đức Thịnh
55KD1 Lại Thị Thu
55KD1 Hoàng Văn Thức
55KD1 Doãn Truyền
55KD1 Đặng Văn Tuấn
55KD1 Nguyễn Anh Tuấn
55KD1 Trần Đình Tuấn
55KD1 Nguyễn Đình Viên
55KD1 Hoàng Hải Yến

Xe 3

55KD2 Nguyễn Trung Anh
55KD2 Lưu Ngọc Ánh
55KD2 Đinh Công Bằng
55KD2 Phạm Chí Công
55KD2 Trương Tuấn Cường
55KD2 Hoàng Chung Dũng
55KD2 Nguyễn Thế Duy
55KD2 Đoàn Thị Thu Hà
55KD2 Nguyễn Quang Hiệp
55KD2 Nguyễn Trung Kiên
55KD2 Nguyễn Thị Ngọc Lan
55KD2 Dương Khánh Linh
55KD2 Nguyễn Thị Loan
55KD2 Trần Trọng Lực
55KD2 Nguyễn Văn Nam
55KD2 Vũ Hải Nam
55KD2 Nguyễn Thị Nga
55KD2 Đỗ Đức Quân
55KD2 Nguyễn Vi Quý
55KD2 Trần Đình Quý
55KD2 Phan Chí Thanh
55KD2 Ngô Thị Hồng Quyên
55KD2 Nguyễn Đức Thành
55KD2 Nguyễn Tiến Thành (lớp trưởng)
55KD2 Phương Văn Thiên
55KD2 Trần Minh Tiến
55KD2 Trần Minh Tiến
55KD2 Nguyễn Đức Toàn
55KD2 Nguyễn Trọng Toàn
55KD2 Vũ Văn Trường
55KD2 Hà Đức Tuấn
55KD2 Mai Xuân Tùng
55KD2 Nguyễn Thanh Tùng
55KD2 Trần Đức Thanh Tùng
55KD2 Phạm Mạnh Tường
55KD2 Nguyễn Văn Việt

Xe 4

55KD3 PHẠM NGỌC AN
55KD3 NGUYỄN ĐÌNH ÂU
55KD3 NGUYỄN THANH BÌNH
55KD3 ĐOÀN VĂN CHIẾN
55KD3 ĐỖ NGỌC DUY
55KD3 NGUYỄN QUANG DUY
55KD3 VŨ MẠNH DUY
55KD3 CHU ĐẠI DƯƠNG
55KD3 NGUYỄN BÁ ĐỨC
55KD3 NGUYỄN ĐỨC HẢI
55KD3 TRẦN THỊ MỸ HẠNH
55KD3 NGUYỄN CHIẾN HỮU
55KD3 NGUYỄN THÙY LINH
55KD3 NGUYỄN VĂN LINH
55KD3 PHẠM THỊ LỰU
55KD3 NGUYỄN THỊ LÝ
55KD3 BÙI TIẾN PHÚ
55KD3 NGUYỄN VĂN THÀNH
55KD3 BÙI THỊ THU THẢO
55KD3 NGUYỄN THANH THÙY
55KD3 NGUYỄN THU THỦY
55KD3 PHẠM ĐÀO TIÊN
55KD3 BÙI TRANG
55KD3 NGUYỄN QUỐC TUẤN
55KD3 NGUYỄN THANH TÙNG (lớp trưởng)
55KD3 PHẠM VĂN TÙNG
55KD3 TRẦN DƯƠNG TÙNG
55KD3 VŨ TRƯỜNG MĨ
55KD4 Nguyễn Ngọc Anh
55KD4 Phan Ngọc Ánh
55KD4 Nguyễn Hoành Cương
55KD4 Dương Xuân Dũng
55KD4 Trần Hoàng Dũng
55KD4 Lê Đức Duy (lớp trưởng)
55KD4 Nguyễn Ngọc Điệp
55KD4 Mai Văn Hà
55KD4 Hoàng Nam Hưng
55KD4 Nguyễn Thị Quỳnh Liên
55KD4 Nguyễn Thùy Linh

Xe 5

55KD5 NGUYỄN TUẤN ANH
55KD5 ĐÀO VĂN  DƯỠNG
55KD5 TẠ TUẤN  ANH
55KD5 LÊ VĂN  CHIẾN
55KD5 NGUYỄN ĐÌNH  ĐÀI
55KD5 VÕ CÔNG  ĐẶNG
55KD5 LÊ THỌ  ĐỨC
55KD5 DƯƠNG THUỲ  DƯƠNG
55KD5 PHẠM THỊ THUỲ  DƯƠNG
55KD5 HỒ VĂN  ĐƯỜNG
55KD5 TRẦN THỊ BÍCH  GIANG
55KD5 VŨ NGỌC  HẢI
55KD5 NGUYỄN VĂN HÀO (lớp phó)
55KD5 PHẠM THỊ THU  HIỀN
55KD5 TRẦN NGỌC  HIẾU
55KD5 PHAN HỒNG  HOA
55KD5 NGUYỄN QUÝ  HỌC
55KD5 ĐOÀN QUỐC  HUY
55KD5 NGUYỄN SỸ  HUY
55KD5 DUY THỊ  LAN
55KD5 LÊ THỊ  LANH
55KD5 NGUYỄN ANH  LONG
55KD5 ĐỖ VĂN LUẬT
55KD5 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN MINH
55KD5 NGUYỄN NHƯ  NGỌC
55KD5 VÕ THỊ  OANH
55KD5 ĐỖ HÀNH  QUÂN
55KD5 NGUYỄN THẾ  QUÂN
55KD5 ĐOÀN THỊ TÂM
55KD5 TRỊNH THỊ  THẮM
55KD5 LÊ THỊ  THÂN
55KD5 TRỊNH VĂN  THANH
55KD5 TRẦN MINH  THÀNH
55KD5 NGUYỄN KHẮC  TOÀN
55KD5 PHẠM HỒNG VÂN (lớp phó)
55KD5 HOÀNG VĂN  VANG
55KD5 NGUYỄN LÊ  VINH
55KD5 HOÀNG VĂN  VƯỢNG

Xe 6

55KD6 NGYỄN NHẬT QUANG
55KD6 PHẠM THÁI VIỆT HOÀNG
55KD6 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
55KD6 NGUYỄN QUANG KHẢI
55KD6 TRỊNH ĐỨC QUÝ
55KD6 NGUYỄN DUY AN
55KD6 VŨ DANH  HIẾU
55KD6 ĐINH VĂN TUẤN (lớp trưởng)
55KD6 LÊ XUÂN TÙNG
55KD6 NGÔ VĂN  AM
55KD6 TRẦN ĐÌNH LỘC
55KD6 PHẠM ĐỨC LUÂN
55KD6 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO
55KD6 BÙI THỊ  THẮM
55KD6 TÔ THỊ VÂN  ANH
55KD6 ĐÀO TỪ BẮC
55KD6 NGUYỄN ĐỨC DUY
55KD6 NGUYỄN ĐỨC TOÀN
55KD6 NGUYỄN DUY  HƯNG
55KD6 LÊ CAO SƠN
55KD6 ĐÀO QUỐC VIỆT
55KD6 TRƯƠNG CHÍ  SỸ
55KD6 NGUYỄN TRUNG THÀNH
55KD6 TRẦN VĂN  TRƯỜNG
55KD6 LÊ XUÂN VIỆN
55KD6 ĐẶNG VĂN THỌ
55KD6 NGUYỄN XUÂN ĐẠT
55KD6 NGUYỄN VĂN  HIẾU
55KD6 VŨ THỊ LÚA
55KD6 BÙI VĂN  DŨNG
55KD6 TRÀN THANH PHƯƠNG
55KD6 NGUYỄN HOÀ BÌNH HÀ
55KD6 NGUYỄN QUANG ÁNH
55QH2 Lê Khắc Nam
55QH2 Đỗ Huy Sáng
55QH2 Nguyễn Hữu Thắng
55QH2 Phạm Thị Thúy
55QH2 Nguyễn Đình Tiền
55QH2 Trần Anh Tuấn
55QH2 Đỗ Văn Đạo

Xe 7

55QH1 Nguyễn Văn An
55QH1 Đặng Việt Anh
55QH1 Nguyễn Huy Cát
55QH1 Mai Tiến Chuẩn
55QH1 Nguyễn Tiến Du
55QH1 Ngô Văn Dũng
55QH1 Đỗ Tùng Dương
55QH1 Trần Thành Đạt
55QH1 Đàm Hữu Hiệp
55QH1 Nguyễn Hoàng Hiệp
55QH1 Lương Minh Huy
55QH1 Nguyễn Văn Khánh
55QH1 Tạ Tùng Lâm
55QH1 Phạm Thanh Nam
55QH1 Nguyễn Yến Nhung
55QH1 Trần Việt Phương
55QH1 Phạm Văn Quang
55QH1 Nguyễn Đức Quân
55QH1 Nguyễn Duy Sơn
55QH1 Hồ Ngọc Tân
55QH1 Nguyễn Xuân Thọ
55QH1 Nguyễn Hữu Thuận
55QH1 Phạm Minh Trang
55QH1 Lăng Văn Tuấn
55QH1 Lê Anh Tuấn (lớp trưởng)
55QH1 Hoàng Khắc Tùng
55QH2 Hoàng Ngọc Anh
55QH2 Trần Văn Diện
55QH2 Trần Văn Tuấn Dương
55QH2 Vũ Hoài Dương
55QH2 Võ Hải Đăng
55QH2 Trần Văn Đạo
55QH2 Phạm Minh Đức
55QH2 Phan Vũ Huy Hoàng
55QH2 Trần Minh Hoàng
55QH2 Hoàng Hải
55QH2 Phạm Văn Huy
55QH2 Nguyễn Quang Phúc
55QH2 Lê Huy Phúc
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: