DANH SÁCH SỬA ĐỔI BỔ SUNG SINH VIÊN KHÓA 53KD THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC NGÀY 10-1- 2013

Do có sự điều chỉnh bổ sung từ giáo vụ khoa Kiến trúc- Quy hoạch trong quá trình xét Thực tập cán bộ kỹ thuật nên danh sách sinh viên làm thực thập tại Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ thay đổi như dưới đây:

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

GHI CHÚ

2107453 TRẦN ĐÌNH HÒA 53KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

5SV

2053053 NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN 53KD1
2113753 PHẠM VĂN THÀNH 53KD5
  1.  
2022752 TRẦN NAM THẮNG 52KD3
  1.  
2061952 NGUYỄN VĂN HIỆU 52KD6
2100753 TRẦN VĂN DƯ­ƠNG 53KD2 Thầy Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

5SV

2045653 NGUYỄN VĂN ĐẠO 53KD2
2094853 LÊ ĐỨC LINH 53KD2
2101953 TRẦN CÔNG THƯ­ƠNG 53KD2
2031053 ĐINH QUANG THUẬN 53KD3 Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

7SV

2103553 NGUYỄN MINH ANH 53KD6
2062953 NGUYỄN THỊ LY 53KD6
2122453 NGUYỄN THỊ VÂN 53KD8
2057553 VŨ ANH VIỆT 53KD5
  1.  
2121653 LÊ HÒAI SƠN 53KD6
  1.  
2048853 HOÀNG THÙY LINH 53KD8
2016953 PHẠM THU HƯ­ƠNG 53KD3 Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

5SV

2099253 PHẠM MINH GIANG 53KD7
2010753 NGUYỄN VĂN HIẾU 53KD6
2027853 HOÀNG GIA TUÂN 53KD6
2005853 NGÔ BÍCH NGỌC 53KD8
2076253 VƯ­ƠNG VĂN THUẦN 53KD1 Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

3sv

2007853 NGUYỄN QUANG DUY 53KD6
2002753 ĐỖ DANH SƠN 53KD4
2081053 NGÔ DUY HUY 53KD3 Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

4SV

2048453 HOÀNG THỊ LINH GIANG 53KD3
2102853 NGUYỄN HỮU THÁI 53KD5
2113253 ĐINH TRANG LINH 53KD6
2108453 LÊ VĂN AN 53KD5 Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

4SV

2075753 TRẦN ĐẠI NGHĨA 53KD5
2087753 ĐÀO THANH TÙNG 53KD3
2097953 LÊ NGỌC ANH 53KD3
2069353 VŨ NGỌC CẢNH 53KD7 Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

4SV

2067053 TẠ VĂN VÕ 53KD2
2029853 PHẠM VĂN NAM 53KD7
2039151 PHẠM THU HỒNG 51KD3
2024753 ĐỖ HẢI ĐỒNG 53KD8 Cô Nguyễn Hồng Hương

Đt:0982000227

1sv

2057653 LÊ MINH NGUYỆN 53KD7 Thầy Trần Quốc Bảo

Đt:0903255640

2sv

2070453 ĐẶNG VĂN TRƯ­ỜNG 53KD7
2017653 MAI VĂN HUY 53KD8 Thầy Tôn Đại

Đt:0913204477

1sv

Các sinh viên có tên in đậm mới được bổ sung vào danh sách bộ môn ngày 10-1-2013.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: