THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD THÁNG 3 NĂM 2013

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ kiểm tra tiên độ đợt 1 cho các sinh viên khóa 53KD (và các sinh viên khóa cũ) làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2013. Nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h30 sáng thứ 6 ngày 29-3-2013.

2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT Phòng 509 nhà A1

3. Thành phần: Tất cả các bạn sinh viên và Giảng viên hướng dẫn trong danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp của bộ môn.

4 Nội dung kiểm tra:

– Tên đề tài

– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (có đầy đủ yêu cầu quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật)

– Bản đồ khu đất (bản đồ vị trí + bản đồ hiện trạng 1/500)

– Sơ phác Tổng mặt bằng và hình khối công trình.

– Xác định phần kỹ thuật của đồ án gồm 1 trong các lĩnh vực: Vật lý kiến trúc, đánh giá tác động môi trường, cảnh quan, kết cấu, hạ tầng (san nền, giao thông), nội thất

5. Đánh giá:

– Kết quả kiểm tra được đánh giá theo thang 10 và sẽ tính vào điểm quá trình

– Sinh viên không đến kiểm tra sẽ bị đình chỉ đồ án.

Advertisement

THÔNG BÁO HỌC VẼ GHI CHO KHÓA 56KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức môn học vẽ ghi vào bắt đầu từ ngày 25-3-2013, thời lượng 2 tuần (33 và 34).

Tất cả các bạn sinh viên khóa 56KD tập trung vào 14h00 ngày 25-3-2013 để học Lý thuyết vẽ ghi và chia nhóm làm việc. Địa điểm và giảng viên phụ trách như sau:

TT LỚP PHÒNG HỌC GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH
1 56KD1 406-H1 Cô Vũ thị Ngọc Anh
2 56KD2 Cô Nguyễn Hồng Hương
3 56KD3 408-H1 Thầy Đỗ Trọng Chung
4 56KD4 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
5 56KD5 509-H1 Thầy Trương Ngọc Lân
6 56KD6 Thầy Nguyễn Trường Giang
7 56QH1 411-H1 Thầy Đỗ Trọng Hưng
8 56KDE 10.1 NHÀ THÍ NGHIỆM Thầy Nguyễn Đình Thi
9 56KDF 10.3 NHÀ THÍ NGHIỆM Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Sinh viên không đến lớp 14h ngày 25-3-2013 để nghe giảng sẽ bị trừ điểm quá trình.

DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD NGÀY 18-3 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ mô lý thuyết và lịch sử kiến trúc phân công hướng dẫn những sinh viên được bổ sung ngày 18-3-2013 như sau

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

 1. 1.        
2024753 ĐỖ HẢI ĐỒNG 53KD8 Cô Nguyễn Hồng HươngĐt :0982000227
 1. 2.        
2023052 PHẠM NGỌC TIẾN 52KD4 Thầy Đỗ Trọng ChungĐt: 0916636999
 1. 3.        
2039550 TRƯƠNG TUẤN VŨ 50KD4

ĐIỀU CHỈNH DANH SACH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD HỌC LẠI- LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 (CÓ ĐỀ ĐỒ ÁN)

Vì lý do sức khỏe, thầy Nguyễn Bá Minh không tiếp tục hướng dẫn đồ án tổng hợp khóa 53KD học lại theo danh sách lớp mở thêm LOPHL-10 nên Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc điều chỉnh danh sách phân công như danh sách dưới đây:

Các sinh viên thuộc nhóm thầy Bá Minh cũ được chuyển về nhóm thầy Lân, thầy Trí, thầy Chung.

Đề đồ án tổng hợp cho sinh viên học lại khóa 53KD lấy ở đây—–>nhiem-vu-techcombank   khu-dat-techcombank

Khu đất làm đồ án download tại đây

THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỪ TUẦN 31-39 NỘP ĐỒ ÁN VÀO 9H00 SÁNG THỨ 2 NGÀY 20-5-2013 TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC 509A1

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

2014153 NGUYỄN ĐỨC ANH 53KD7 Thầy Nguyễn Văn ĐỉnhĐt: 091247452910SV
2036052 NGUYỄN TUẤN ANH 52KD7
2123853 PHẠM QUỐC ANH 53KD7
2048950 TRẦN HUỲNH ANH 50KD5
2112753 LÊ MINH CƯỜNG 53KD8
2075852 TRẦN MINH THÙY 52KD4
2039553 NGÔ TRUNG KIÊN 53KD8
2075152 TRẦN QUANG HẢI 52KD6
2085053 PHẠM ĐÌNH HANH 53KD2
2073053 NGUYỄN VĂN HIỆP 53KD3
2009949 NGÔ TRỌNG HIẾU 49KD1 Thầy Nguyễn Đình ThiĐt: 09835993294SV
2007653 NGUYỄN HỮU HUÂN 53KD5
2020053 NGUYỄN VĂN HÙNG 53KD1
2035652 NGÔ QUÝ KHOA 52KD4
2121053 NGÔ MINH LUẬN 53KD8 Thầy Trương Ngọc LânĐt: 09121011425SV
2029053 PHẠM QUÝ  NAM 53KD1
2080253 BÙI CÔNG NGUYÊN 53KD1
2083853 NGHIÊM TRÙNG DƯƠNG 53KD6
2056352 NGUYỄN QUỐC ĐÔNG 52KD3
2035053 ĐOÀN ĐÌNH PHÚC 53KD4 Thầy Nguyễn Mạnh TríĐt:09034510884sv
2061750 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 50KD3
2039453 NGUYỄN VĂN QUANG 53KD2
2041953 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 53KD4
2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7 Thầy Đỗ Trọng HưngĐt: 09132246934SV
2081753 NGUYỄN LỤC SOẠN 53KD6
2089553 NGÔ THẾ TÂM 53KD6
2020753 TRẦN NGỌC TÂN 53KD6
2099553 LÊ TRỌNG TẤN 53KD5 Thầy Nguyễn Toàn ThắngĐt: 09032299084SV
2087752 TRẦN VĂN THẠCH 52KD8
2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
2079453 PHẠM QUYẾT TIẾN 53KD7
2022150 LÝ MẠNH TOÀN 51KD7 Thầy Đỗ Trọng ChungĐt: 09166369994SV
2001953 TRẦN ĐỨC TÚ 53KD2
2036953 VŨ GIA TÙNG 53KD5
2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1

CẬP NHẬT DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1 VÀ KẾ HOẠCH -QUY ĐỊNH LÀM ĐÒ ÁN (NGÀY 15-3-2013) CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Do khoa Kiến trúc -Quy hoạch có thay đổi trong xét duyệt sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp nên Bộ môn Lý thuyết và lịch sử Kiến trúc cập nhật lại danh sách phân công hướng dẫn cuối cùng cho các sinh viên khóa 53 và khóa cũ làm Đồ án tốt nghiệp tại bộ môn như danh sách dưới đây.

Kế hoạch và quy định làm đồ án xem tại đây—> Ke hoach & Quy dinh lam DATN_K53_dot_1   Phieu theo doi DATN

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

2107453 TRẦN ĐÌNH HÒA 53KD1 Thầy Nguyễn Văn ĐỉnhĐt: 09124745297SV
2053053 NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN 53KD1
 1. 3.        
2045653 NGUYỄN VĂN ĐẠO 53KD2
 1. 4.        
2101953 TRẦN CÔNG THƯ­ƠNG 53KD2
 1. 5.        
2022752 TRẦN NAM THẮNG 52KD3
 1. 6.        
2061952 NGUYỄN VĂN HIỆU 52KD6
 1. 7.        
2102651 DƯƠNG THANH TUẤN 52KD6
2031053 ĐINH QUANG THUẬN 53KD3 Thầy Nguyễn Đình ThiĐt: 09835993299SV
2103553 NGUYỄN MINH ANH 53KD6
2062953 NGUYỄN THỊ LY 53KD6
2122453 NGUYỄN THỊ VÂN 53KD8
2120550 HOÀNG MINH BÔN 51KD7
2073652 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 52KD6
2043452 ĐẶNG QUANG PHI 52KD8
 1. 15.     
2048853 HOÀNG THÙY LINH 53KD8
 1. 16.     
2059052 NGUYỄN TUẤN DŨNG 52KD4
2016953 PHẠM THU HƯ­ƠNG 53KD3 Thầy Trương Ngọc LânĐt: 09121011427SV
2099253 PHẠM MINH GIANG 53KD7
2010753 NGUYỄN VĂN HIẾU 53KD6
2027853 HOÀNG GIA TUÂN 53KD6
2005853 NGÔ BÍCH NGỌC 53KD8
 1. 22.     
2109151 PHẠM THỊ THU 51KD7
2097953 LÊ NGỌC ANH 53KD3
2076253 VƯ­ƠNG VĂN THUẦN 53KD1 Thầy Nguyễn Mạnh TríĐt:09034510883sv
 1. 25.     
2140549 KIỀU QUỐC HOÀN 51KD3
 1. 26.     
2103751 NGUYỄN NGỌC TUÂN 51KD8
2081053 NGÔ DUY HUY 53KD3 Thầy Đỗ Trọng HưngĐt: 09132246936SV
2048453 HOÀNG THỊ LINH GIANG 53KD3
 1. 29.     
2081452 PHẠM ĐÌNH THỌ 52KD4
 1. 30.     
2109952 ĐẶNG ANH DŨNG 52KD7
 1. 31.     
2079551 NGUYỄN QUỐC ANH 51KD2
 1. 32.     
2079051 NGUYỄN TRỌNG TÚ 51KD4
2100753 TRẦN VĂN DƯ­ƠNG 53KD2 Thầy Nguyễn Toàn ThắngĐt: 09032299087SV
2094853 LÊ ĐỨC LINH 53KD2
2075753 TRẦN ĐẠI NGHĨA 53KD5
2032452 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 52KD7
2113050 NGUYỄN BÙI PHƯỚC 51KD7
 1. 38.     
2114950 KIỀU ANH TUẤN 50KD3
 1. 39.     
2057653 LÊ MINH NGUYỆN 53KD7
2069353 VŨ NGỌC CẢNH 53KD7 Thầy Đỗ Trọng ChungĐt: 09166369995SV
2067053 TẠ VĂN VÕ 53KD2
2029853 PHẠM VĂN NAM 53KD7
 1. 43.     
2033252 NGUYỄN THỊ THU TRANG 52KD5
 1. 44.     
2093251 HỒ VĂN MINH 52KD1
2001751 PHẠM HOÀNG LONG 51KD4 Thầy Trần Quốc BảoĐt:0903255640
2108751 HOÀNG VIỆT DŨNG 51KD5 Thầy Tôn ĐạiĐt:0913204477
2062852 NGUYỄN VĂN LINH 52KD5
2017653 MAI VĂN HUY 53KD8

DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử Kiến trúc được phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2013 cho các bạn sinh viên khóa 53KD và khóa cũ đủ điều kiện theo danh sách dưới đây.

Các bạn sinh viên chú ý kế hoạch thực hiện đồ án như sau:

1. Thời gian làm đồ án: 15 tuần, bắt đầu từ thứ 2 ngày 11-3-2013. 

2. Ngày giao đồ án : 9h30 thứ 3 ngày 12-3-2013. Địa điểm 26H2

3. Kiểm tra tiên độ lần 1, lần 2 , kê hoạch bảo vệ sơ khảo, bảo vệ chính thức sẽ thông báo trong buổi giao đồ án.

4. Các bạn sinh viên liên hệ với thầy hướng dẫn để lên lịch thông qua đồ án hàng tuần theo quy định.

Yêu cầu tất cả các bạn sinh viên có tên trong danh sách có mặt đầy đủ đúng giờ.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD

ĐỢT THÁNG 3-2013 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

 1.  

2107453

TRẦN ĐÌNH HÒA

53KD1

Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

5SV

 1.  

2053053

NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN

53KD1

 1. 3.        

2059052

NGUYỄN TUẤN DŨNG

52KD4

 1. 4.        

2013251

LÊ NGÂN TRANG

51KD7

 1.  

2061952

NGUYỄN VĂN HIỆU

52KD6

 1.  

2031053

ĐINH QUANG THUẬN

53KD3

Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

7SV

 1.  

2103553

NGUYỄN MINH ANH

53KD6

 1.  

2062953

NGUYỄN THỊ LY

53KD6

 1.  

2122453

NGUYỄN THỊ VÂN

53KD8

 1. 10.     

2120550

HOÀNG MINH BÔN

51KD7

 1. 11.     

2043452

ĐẶNG QUANG PHI

52KD8

 1.  

2048853

HOÀNG THÙY LINH

53KD8

 1.  

2016953

PHẠM THU HƯ­ƠNG

53KD3

Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

7SV

 1.  

2099253

PHẠM MINH GIANG

53KD7

 1.  

2010753

NGUYỄN VĂN HIẾU

53KD6

 1.  

2027853

HOÀNG GIA TUÂN

53KD6

 1.  

2005853

NGÔ BÍCH NGỌC

53KD8

 1. 18.     

2109151

PHẠM THỊ THU

51KD7

 1.  

2097953

LÊ NGỌC ANH

53KD3

 1.  

2076253

VƯ­ƠNG VĂN THUẦN

53KD1

Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

3sv

 1. 21.     

2140549

KIỀU QUỐC HOÀN

51KD3

 1. 22.     

2103751

NGUYỄN NGỌC TUÂN

51KD8

 1.  

2081053

NGÔ DUY HUY

53KD3

Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

5SV

 1.  

2048453

HOÀNG THỊ LINH GIANG

53KD3

 1. 25.     

2081452

PHẠM ĐÌNH THỌ

52KD4

 1. 26.     

2109952

ĐẶNG ANH DŨNG

52KD7

 1. 27.     

2079551

NGUYỄN QUỐC ANH

51KD2

 1.  

2100753

TRẦN VĂN DƯ­ƠNG

53KD2

Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

5SV

 1.  

2094853

LÊ ĐỨC LINH

53KD2

 1.  

2032452

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

52KD7

 1. 31.     

2113050

NGUYỄN BÙI PHƯỚC

51KD7

 1. 32.     

2114950

KIỀU ANH TUẤN

50KD3

 1.  

2069353

VŨ NGỌC CẢNH

53KD7

Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

4SV

 1.  

2067053

TẠ VĂN VÕ

53KD2

 1.  

2029853

PHẠM VĂN NAM

53KD7

 1. 36.     

2033252

NGUYỄN THỊ THU TRANG

52KD5

 1.  

2057653

LÊ MINH NGUYỆN

53KD7

Thầy Trần Quốc Bảo

Đt:0903255640

Thông báo lịch nộp báo cáo thực tập tham quan kiến trúc khóa 55KD + QH

Theo nguyện vọng của các lớp kiến trúc và quy hoạch khóa 55, bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc gia hạn lịch nộp báo cáo thực tập công nhân và tham quan kiến trúc 2013 (bao gồm cả các sinh viên tham gia chuyến xuyên Việt và các sinh viên tại Hà nội) như sau :

Từ 8h30 đến 9h30 sáng thứ 5 ngày 14 tháng 03 năm 2013 tại Văn phòng bộ môn, phòng 509 nhà A1.

Tất cả các bài nộp sau thời gian trên sẽ không được chấp nhận.