THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD THÁNG 3 NĂM 2013

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ kiểm tra tiên độ đợt 1 cho các sinh viên khóa 53KD (và các sinh viên khóa cũ) làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2013. Nội dung như sau: 1. Thời gian: 8h30 sáng thứ 6 ngày 29-3-2013. 2. Địa điểm: VănContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD THÁNG 3 NĂM 2013”

THÔNG BÁO HỌC VẼ GHI CHO KHÓA 56KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức môn học vẽ ghi vào bắt đầu từ ngày 25-3-2013, thời lượng 2 tuần (33 và 34). Tất cả các bạn sinh viên khóa 56KD tập trung vào 14h00 ngày 25-3-2013 để học Lý thuyết vẽ ghi và chia nhóm làm việc. ĐịaContinue reading “THÔNG BÁO HỌC VẼ GHI CHO KHÓA 56KD”

DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD NGÀY 18-3 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ mô lý thuyết và lịch sử kiến trúc phân công hướng dẫn những sinh viên được bổ sung ngày 18-3-2013 như sau TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN 1.         2024753 ĐỖ HẢI ĐỒNG 53KD8 Cô Nguyễn Hồng HươngĐt :0982000227 2.         2023052 PHẠM NGỌC TIẾN 52KD4 Thầy Đỗ Trọng ChungĐt:Continue reading “DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD NGÀY 18-3 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

ĐIỀU CHỈNH DANH SACH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD HỌC LẠI- LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 (CÓ ĐỀ ĐỒ ÁN)

Vì lý do sức khỏe, thầy Nguyễn Bá Minh không tiếp tục hướng dẫn đồ án tổng hợp khóa 53KD học lại theo danh sách lớp mở thêm LOPHL-10 nên Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc điều chỉnh danh sách phân công như danh sách dưới đây: Các sinh viên thuộc nhómContinue reading “ĐIỀU CHỈNH DANH SACH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD HỌC LẠI- LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 (CÓ ĐỀ ĐỒ ÁN)”

CẬP NHẬT DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1 VÀ KẾ HOẠCH -QUY ĐỊNH LÀM ĐÒ ÁN (NGÀY 15-3-2013) CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Do khoa Kiến trúc -Quy hoạch có thay đổi trong xét duyệt sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp nên Bộ môn Lý thuyết và lịch sử Kiến trúc cập nhật lại danh sách phân công hướng dẫn cuối cùng cho các sinh viên khóa 53 và khóa cũ làm Đồ án tốt nghiệpContinue reading “CẬP NHẬT DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1 VÀ KẾ HOẠCH -QUY ĐỊNH LÀM ĐÒ ÁN (NGÀY 15-3-2013) CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử Kiến trúc được phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2013 cho các bạn sinh viên khóa 53KD và khóa cũ đủ điều kiện theo danh sách dưới đây. Các bạn sinh viên chú ý kế hoạch thực hiện đồ án nhưContinue reading “DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1”

Thông báo lịch nộp báo cáo thực tập tham quan kiến trúc khóa 55KD + QH

Theo nguyện vọng của các lớp kiến trúc và quy hoạch khóa 55, bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc gia hạn lịch nộp báo cáo thực tập công nhân và tham quan kiến trúc 2013 (bao gồm cả các sinh viên tham gia chuyến xuyên Việt và các sinh viên tại Hà nội)Continue reading “Thông báo lịch nộp báo cáo thực tập tham quan kiến trúc khóa 55KD + QH”