THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 ( THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 ) KHÓA 56KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức thi môn Thiết kế nhanh 1 (Thiết kế ý tưởng 1) cho khóa 56KD.

Thời gian : 8h00 Chủ Nhật ngày 14-4-2013.

Địa điểm:

TT LỚP PHÒNG HỌC
1 56KD1 105,106H1
2 56KD2 107,108H1
3 56KD3 109,110H1
4 56KD4 111,112H1
5 56KD5 207.208H1
6 56KD6 209,210H1
7 56KDE 206H1
8 56KDF 212H1

Nội dung: Sinh viên nghe giảng, nhận đề bài , tìm ý và thể hiện tại trường trong cả ngày 14-4-3013. GVHD sẽ ra đề, điểm danh, ký bài giữa giờ.

Sinh viên thể hiện trên khổ giấy A1, bằng tay, chất liệu tùy chọn

Thu bài vào 16h30 cùng ngày 14-4-2013

Tất cả các bạn sinh viên khóa 56KD phải có mặt đúng giờ. Nghiêm cấm sinh viên nhờ người khác làm bài hộ hoặc đem bài về nhà làm.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: