LỊCH NỘP VẼ GHI KHÓA 56KD-QH

Tất cả các lớp khóa 56KD và QH nộp đồ án vẽ ghi từ 8h đến 10h sáng thứ 2 ngày 08 tháng 04 năm 2013 tại Văn phòng bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc phòng 509 nhà A1. Các nhóm nộp sau thời gian nói trên sẽ không được nhận bài. Cô Chi thư ký bộ môn phụ trách thu đồ án vẽ ghi.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: