DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Số tiết Thứ Tiết dạy Phòng Tuần học 123 456 789 012 1 2200457 Phạm Thành Trung 57KD1 39 2 89 012 P6.C4 11-18 2 2239557 Bùi Trung Quân 57KD2 3 2040554 Lê Xuân Ngọc 57KD2 4 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2 39 2 89 012 P1.C4Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)”

Advertisement

DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2084953 Hà Sơn Hải 53KD6 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH          Số ĐT: 0912 474 529   2 2111354 Nguyễn Thanh Hưng 54QH2   3 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2   4 2044752 Đôn Minh Quân 53KD4   CHÚ Ý:  _ BắtContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)”