Biệt thự Milam – KTS Paul Rudolph

Mặt chính công trình
Mặt chính công trình

Một trong những nguyên tắc cơ bản của kiến trúc được dạy khi bắt đầu các khóa học thiết kế là tầm quan trọng của việc kiên định làm việc theo phương pháp. Một ý tưởng nên được đưa ra một cách tổng thể và được thực hiện như các nguyên tắc thiết kế và sự logic là một điều hiển nhiên đối với bất kì ai, thậm chí ngay cả khi đó là ở cấp sơ đẳng nhất. KTS Paul Rudolph, (1918-1997) thấu hiểu điều này mà không một chút nghi ngờ làm như thế nào để thiết kế thành công một công trình, để có thể được cảm nhận công trình đó như đúng những gì mà nó đã được sinh ra, như là trường hợp với khu nhà Milam của Jacksonville, Florida.

Continue reading “Biệt thự Milam – KTS Paul Rudolph”

Advertisement