THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHÒNG HỌC

   Thực hiện kế hoạch tuyển sinh cao học đợt tháng 11/2013 của nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi phòng học các lớp có lịch học tại tầng 5, 6 giảng đường H1 trong các ngày 01/11 đến hết ngày 02/11/2013, cụ thể như sau:

PHÒNG CHUYỂN ĐI THỨ TIẾT MÔN HỌC LỚP  PHÒNG CHUYỂN ĐẾN 
202-H1 6 2-6 Cơ sở kiến trúc 1 58KD4 P06.C4
603-H1 7 2-6 Cơ sở kiến trúc 1 58KD6 TN.202
313-H1 7 2-6 Cơ sở kiến trúc 1 58KD5 TN.203
604-H1 7 8-12 Cơ sở kiến trúc 1 58KD8 TN.203
P5.C4 6 8-12 Đồ án dân dụng 1 57KD6 TN.203
           
Advertisement

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 54 – KHOA KT& QH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – TẠI BỘ MÔN LT & LSKT

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP 
1 2176654 NGUYỄN MINH ANH 54KD3
2 2060253 PHẠM ĐÌNH SƠN 53KD1
3 2221054 NGUYỄN KIM DOANH 54KD1
4 2146854 NGUYỄN HÀ DUY 54KD1
5 2079653 NGUYỄN VĂN KHA 53KD2
6 2059453 PHẠM XUÂN LINH 53KD2
7 2186854 NGHIÊM HOÀNG DUY KHÁNH 54KD1
8 2131554 NGUYỄN THỊ THUÝ NGA 54KD2
9 2108054 NGUYỄN TRUNG DŨNG 54KD3
10 2142754 NGUYỄN NGỌC ANH 54KD4
11 2191354 VÕ VĂN ĐÔNG 54KD1
12 2006254 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 54KD1
13 2122854 LÊ VĂN QUANG 54KD2
14 2174354 LÊ THỊ TRANG 54KD3
15 2036052 NGUYỄN TUẤN ANH 52KD7
16 2070454 NGUYỄN HỮU HOÀNG 54KD3
17 2172654 TRẦN VĂN THỊNH 54KD4
18 2042252 VŨ NGỌC NGHĨA 52KD7
19 2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7
20 2044752 ĐÔN MINH QUÂN

53KD4

Tổng cộng : 20 SV

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 54 – KHOA KT& QH THI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN
1 2072754 HOÀNG TUẤN ANH 54KD1  
2 2219254 PHẠM QUỐC CƯỜNG 54KD1  
3 2114954 PHẠM CÔNG ĐOÀN 54KD2  
4 2112554 ĐOÀN PHÚ HẢI 54KD2 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH
5 2226254 NGUYỄN DUY DẦN   54KD3 ĐT: 0912 474 529
6 2035054 TỪ VĂN HUẤN 54KD4 10 SV
7 2160854 LÊ THỊ HIỀN 54KD4  
8 2183854 LÊ TUẤN MINH 54KD5  
9 2188754 NGUYỄN HUY PHƯƠNG 54KD6  
10 2135354 TRẦN VĂN QUÝ 54KD6  
11 2211854 PHẠM NGỌC LONG 54KD2  
12 2019854 LÃ THỊ KIỀU TRANG 54KD2 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI
13 2003854 NGUYỄN THẾ HẢI 54KD3 ĐT: 0917 169 929
14 2035454 VŨ NGỌC HIẾU 54KD3 07 SV
15 2187754 VÕ THÀNH LUÂN 54KD4  
16 2039354 NGUYỄN VĂN KHỞI 54KD4  
17 2048753 LÊ VĂN NAM 53KD4  
18 2068654 DƯƠNG THỊ VÂN HÀ 54KD1  
19 2125154 ĐỖ TRỌNG HIẾU 54KD1  
20 2040554 LÊ XUÂN NGỌC 54KD2  
21 2045553 NGUYỄN  VĂN  PHONG 54KD2 Thầy NGUYỄN BÁ MINH
22 2031254 DƯƠNG TIẾN LỢI 54KD3 ĐT: 0995 893 105
23 2123354 DOÃN TRUNG CẢNH 54KD4 08 SV
24 2008954 BÀNG HẢI NGỌC 54KD5  
25 2139154 NGUYỄN QUỐC TOÀN 54KD6  
26 2114354 BÙI ĐỨC HÙNG 54KD1  
27 2136554 TRẦN VĂN HƯNG 54KD2 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG
28 2153154 LÊ NGỌC ÁNH 54KD1 ĐT: 0913 224 693
29 2102354 TRẦN THỊ PHƯỢNG 54KD1 05 SV
30 2187354 PHẠM SỸ HÙNG 54KD1  
31 2126154 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 54KD4 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG
32 2114154 NGUYỄN HỮU NAM 54KD4 ĐT: 0903 229 908
33 2105453 NGUYỄN HỒNG THÁI 53KD2 05 SV
34 2035053 ĐOÀN ĐÌNH PHÚC 53KD4  
35 2014153 NGUYỄN ĐỨC ANH 53KD7  
36 2022853 NGÔ  NHẬT  QUANG 54KD1  
37 2176354 LÊ MINH TÂN 54KD2 Thầy ĐỖ TRỌNG CHUNG
38 2003054 ĐINH MINH QUANG 54KD5 ĐT: 0916 636 999
39 2103354 NGUYỄN ANH DŨNG 54KD6 06 SV
40 2015654 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 54KD2  
41 2220054 NGUYỄN HUY HƯỞNG 54KD2  
42 2218354 TRẦN KIM PHƯỢNG 54KD1  
43 2057354 NGUYỄN HẰNG HẢI 54KD1  
44 2200054 LÊ VĂN THỐNG 54KD2 Thầy TRƯƠNG NGỌC LÂN
45 2031154 LÊ VĂN MINH 54KD3 ĐT: 0912 101 142
46 2196954 NGUYỄN THỊ CƯỜNG 54KD6 06 SV
47 2113352 NGUYỄN THỊ LỆ 52KD7  
48 2134254 ĐẶNG DUY KHÁNH 54KD2 Thầy NGUYỄN MẠNH TRÍ
49 2192954 HOÀNG NGUYỄN SONG 54KD3 ĐT: 0903 451 088
50 2132354 NGUYỄN THỊ THU TRANG 54KD4 04 SV
51 2113152 BÙI QUỐC LẬP 52KD8  
52 2175254 HOÀNG VĂN VIỆT 54KD1  
53 2148654 TRẦN MẠNH TÚ 54KD2  
54 2055054 NGUYỄN THÀNH TRUNG 54KD4 Thầy TÔN ĐẠI
55 2165554 VŨ VĂN VIÊN 54KD5 ĐT: 0913 204 477
56 2034754 CẤN VĂN TUYẾN 54KD6 05 SV
57 2134954 NGUYỄN VĂN TOẢN 54KD1 Thầy PHẠM THANH TÙNG
58 2018754 ĐOÀN ANH TÚ 54KD3 ĐT: 0913 237 885    (02 SV)
59 2181454 LÊ DUY TUẤN 54KD4 Cô VŨ NGỌC ANH
60 2216954 PHAN THANH TRƯỜNG 54KD5 ĐT: 0904 449 103      (02 SV)
61 2109853 TRỊNH  THANH  HƯNG 54KD6 Cô NGUYỄN HỒNG HƯƠNG
62 2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2 ĐT: 0982 000 227       (02 SV)

Tổng cộng: 62 SV

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD54

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc thông báo:

  LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD54

   – Thời gian: 8h00 sáng Thứ 4 ngày 06/11/2013

   – Địa điểm: P601, P602, P603, P604 nhà H1

   – Hội đồng chấm thi: sẽ thông báo sau.

   – Yêu cầu đối với sinh viên:

+) Về bài nộp: từ 06 đến 08 tờ  khổ A0

+) Các bạn SV phải chuẩn bị Pano để kẹp bản vẽ khi thuyết trình bảo vệ đồ án.

+) Các bạn SV nhớ mang theo phiếu thông đồ án có chữ ký của GV hướng dẫn để trình với Hội đồng chấm thi.

Đề nghị các bạn sinh viêncó mặt  đầy đủ, đúng giờ.

ĐIỀU CHỈNH YÊU CẦU THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 54KD

Để thuận tiện cho việc thể hiện đồ án tổng hợp của sinh viên khóa 54KD, bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc thông báo điều chỉnh quy định về hồ sơ bản vẽ. Cụ thể như sau.

  1. Hồ sơ đồ án tổng hợp của sinh viên khóa 54KD được thể hiện tối đa 8 tờ A0. Trường hợp nào vượt quá 8 tờ A0 sẽ không được tính điểm và coi như thiếu khối lượng bản vẽ.
  2. Các bản vẽ được phép thể hiện phù hợp với ý đồ bố cục của khổ A0. Tuy nhiên các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt không được phép nhỏ hơn 1/300, bản vẽ quy họach tổng mặt bằng không được nhỏ hơn 1/500, các bản vẽ chi tiết không được phép nhỏ hơn 1/50.
  3. Bản vẽ phải thể hiện rõ ràng, logic, đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy cách của hồ sơ bản vẽ kỹ thuật.

Giảng đường Educatorium – KTS Rem Koolhaas

1300226059-dscn5944

Hoàn thành năm 1997, Giảng đường Educatorium của đại học Utrecht, Hà lan là dự án trường đại học đầu tiên của Oma và Rem Koolhaas. Là một phần của quy hoạch tổng mặt bằng cho khuôn viên De Uithof của đại học Utrecht nhằm tạo ra một phiên bản phương tây của trường, giảng đường Educatorium được thiết kế để trở thành trung tâm mới của khu khuôn viên đại học, không chỉ mang ở vị trí địa lý mà còn mang ở tính chất xã hội.

Continue reading “Giảng đường Educatorium – KTS Rem Koolhaas”

Khu căn hộ Kanchanjunga – KTS. Charles Correa

1

Bằng việc phát triển các giải pháp khí hậu cho những khu vực và các yêu cầu công năng khác nhau, kiến trúc sư Ấn Độ Charles Correa đã thiết kế khu căn hộ Kanchanjunga. Nằm ở Mumbai , thành phố có dân số và sự đa dạng tương đương với thành phố New York của Mỹ, khu căn hộ hạng sang số 32 đang nằm ở phía nam – tây của trung tâm thành phố trong một khung cảnh ngoại ô cao cấp, với các đặc tính của tầng lớp trên của xã hội bên trong cộng đồng dân cư.

Khu căn hộ Kanchanjunga căn hộ là một phản ứng trực tiếp với văn hóa hiện nay, sự leo thang của đô thị hóa, và các điều kiện khí hậu của khu vực. Công trình thể hiện sự tôn trọng với kiến ​​trúc bản địa đã tồn tại ở đây trước khi có sự phát triển.

Continue reading “Khu căn hộ Kanchanjunga – KTS. Charles Correa”

THÔNG BÁO LỊCH CHẤM MÔN “ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1”

   Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:

 – Tất cả các lớp 57KD1,2,3,4,5,6,QH tập trung tại sảnh H2 lúc 8h00 sáng Thứ 7 ngày 19/10/2013. Sinh viên mang theo bài đồ án đã thể hiện đầy đủ và phiếu thông qua đồ án có chữ ký của GVHD, Bộ môn sẽ chấm tại chỗ.

Chú ý: Sinh viên nào không có mặt, không có bài, không có giấy thông qua đồ án không có lý do sẽ bị đình chỉ không được chấm. 

 – Các lớp 57 KDE, KDF sẽ chấm tại lớp vào lúc 13h30 Thứ 7 ngày 19/10/2013. 

LỊCH CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 DÀNH CHO SV 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (T9/2013)

    Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo về BUỔI CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 DÀNH CHO SV 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (Tháng 9/2013):

– Thời gian: 14h00 Thứ 6 ngày 11/10/2013

– Địa điểm : P509 – nhà A1 – Trường Đại học xây dựng – 55 đường Giải Phóng – Hà Nội.

  Các bạn sinh viên liên hệ với GVHD của mình để biết thêm chi tiết.

 

Căn nhà của Melnikov – KTS Konstantin Melnikov

1311042057-4541176307-6894f6976b-oiiatpic

Căn nhà của Kiến trúc sư Melnikov là một công trình nhà ở kinh điển thể hiện sự tiên phong của những người cấp tiến Nga thập niên 1920. Nằm trên một khu đất mở trên đường Krivoarbatsky mà sau này là quận thời thượng Arbat, Moscow, với thẩm mỹ kiến trúc đã khác biệt một cách ngoạn mục so với các công trình nhà ở thời Soviet

Giảng dạy tại trường Nghệ thuật hội họa, điêu khắc và kiến trúc Moscow, khuynh hướng biểu hiện trong thiết kế là tác nhân cho sự công nhận với sự nghiệp kiến trúc ngắn ngủi của ông. Phần lớn các tác phẩm của ông được xây dựng ở giai đoạn 1923 và 1933, trong số đó ngôi nhà riêng của ông có lẽ là tác phẩm tốt nhất và sáng tạo nhất của ông. Melnikov là một trong số ít nhữn người có khả năng vẫn sở hữu được mảnh đất của riêng mình sau sự sụp đổ của chính sách kinh tế mới của Lê nin. Thậm chí còn ngoạn mục hơn là sự chấp thuận cho thiết kế của các nhà quy hoạch của thành phố, khi mà nó hoàn toàn khác biệt trong giai đoạn mà sự đồng nhất là một thực tế hiển nhiên. Ý tưởng chung được xuất hiện từ các bản vẽ sơ phác của câu lạc bộ công nhân Zuev. Nó bao gồm hai hình trụ lồng vào nhau với 3 tầng, đủ không gian cho toàn bộ gia đình, xưởng vẽ và xưởng kiến trúc của ông.

Continue reading “Căn nhà của Melnikov – KTS Konstantin Melnikov”