DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2072754 Hoàng Tuấn  Anh 54KD1

Thầy Nguyễn Đình Thi

Số ĐT: 0917169929

07 SV
2 2038154 Nguyễn Hồng  Quân 54KD1
3 2134954 Nguyễn Văn  Toản 54KD1
4 2211854 Phạm Ngọc Long 54KD2
5 2187754 Võ Thành  Luân 54KD4
6 2172954 Trịnh Văn  Vinh 54KD5
7 2182754 Lê Ngọc  Anh 54KD4
8 2146854 Nguyễn Hà  Duy 54KD1

Thầy Đỗ Trọng Hưng         

Số ĐT: 0913224693

07 SV
9 2215754 Đinh Thanh  Phong 54KD4
10 2187354 Phạm Sỹ Hùng 54KD1
11 2059150 Ngô Mạnh Tuấn  51KD2
12 2119754 Đỗ Quang  Huy 54KD1
13 2087152 Trần Tiến  Đạt 52KD3
14 2025654 Đặng Minh Đức 54KD5
15 2112554 Đoàn Phú  Hải 54KD2

Thầy Nguyễn Văn Đỉnh       

Số ĐT: 0912474529

07 SV
16 2019854 Lã Thị Kiều  Trang 54KD2
17 2181454 Lê Duy  Tuấn 54KD4
18 2003854 Nguyễn Thế  Hải 54KD3
19 2055953 Lê Văn  Thế 53KD1
20 2109853 Trịnh Thanh  Hưng  54KD6
21 2132154 Trần Thị  Trang 54KD3
22 2035053 Đoàn Đình  Phúc 53KD4

Thầy Tôn Đại                          

Số ĐT: 0913204477

05 SV
23 2048753 Lê Văn  Nam 53KD4
24 2086253 Nguyễn Sao  Linh  54KD6
25 2046453 Nguyễn Chí  Tâm  53KD2
26 2034754 Cấn Văn  Tuyến 54KD6
27 2035454 Vũ Ngọc  Hiếu 54KD3

Thầy Thanh Tùng           

Số ĐT: 0913237885

02 SV
28 211851 Lê Văn  Tuân 53KD8
29 2126154 Nguyễn Thế  Cường 54KD4

Thầy Trần Xuân Hiếu          

Số ĐT: 0917688868

01 SV
30 2008954 Bàng Hải  Ngọc 54KD5

Thầy Nguyễn Bá Minh          

Số ĐT: 0995893105

05 SV
31 2139154 Nguyễn Quốc  Toàn 54KD6
32 2020053 Nguyễn Văn  Hùng 53KD1
33 2083853 Nghiêm Trùng  Dương  53KD6
34 2156254 Trần Đức Hưởng 54KD6
35 2051554 Trần Đình  Phú 54KD6

Thầy Đỗ Trọng Chung

  Số ĐT: 0916636999

06 SV
36 2103354 Nguyễn Anh Dũng 54KD6
37 2003054 Đinh Minh  Quang 54KD5
38 2083753 Nguyễn Đức  Cường 53KD7
39 2015654 Nguyễn Hoàng Đông 54KD2
40 2132554 Đinh Xuân Tuấn  Anh 54KD2
41 2069953 Nguyễn Toàn  Thắng 53KD6

Thầy Trương Ngọc Lân             Số ĐT: 0912101142

06 SV
42 2109853 Trịnh Thanh  Hưng 54KD6
43 2196954 Nguyễn Thị  Cường 54KD6
44 2025753 Vũ Trọng  Tuân 53KD1
45 2188754 Nguyễn Huy  Phương 54KD6
46 2095951 Nguyễn Hoàng  Long 53KD2
47 2200054 Lê Văn  Thống 54KD2

Thầy Nguyễn Toàn Thắng      Số ĐT: 0903229908

06 SV
48 2026054 Nguyễn Huy  Hoàng 54KD2
49 2223254 Nguyễn Văn  Tuân 54KD2
50 2124654 Đỗ Anh  Dũng 54KD3
51 2086654 Dương Quốc  Đạt 54KD3
52 2015754 Nguyễn Mạnh  Hoà 54KD3
53 2096054 Đỗ Văn  Thuận 54KD1

Thầy Nguyễn Mạnh Trí      

Số ĐT: 0903451088

03 SV
54 2183554 Đinh Văn  Hậu 54KD4
55 2170154 Nguyễn Văn Minh 54KD4
             
  TỔNG SỐ:  55SV        

CÁC BẠN SINH VIÊN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI THẦY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: