Danh sách sinh viên học lại môn đồ án Tổng hợp.

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
NHÓM LOP 18 (tháng 05/2014)
HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2013-2014
TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 2036052 Nguyễn Tuấn Anh 52KD7 NGUYỄN BÁ MINH            Số ĐT: 0995 893 105  
2 2132449 Hoàng Lê Dũng 49KD1  
3 2083653 Ngô Duy Hà 53KD1  
4 2073053 Nguyễn Văn Hiệp 53KD3  
5 2104752 Ngô Quý Hoàn 52KD5  
6 2035451 Nguyễn Huy Hùng 52KD7  
7 2025854 Nguyễn Xuân Hưng 54KD6  
8 2186854 Nghiêm Hoàng Duy Khánh 54KD6  
9 2213454 Bùi Văn Linh 53KD2  
10 2059453 Phạm Xuân Linh 53KD5  
           
1 2099252 Bùi Thành Luân 53KD5 NGUYỄN ĐÌNH THI           Số ĐT: 0917 169 929  
2 2058352 Nguyễn Anh Quyền 52KD7  
3 2081753 Nguyễn Lục Soạn 53KD6  
4 2099553 Lê Trọng Tấn 53KD5  
5 2037954 Ngô Ngọc Thắng 54KD5  
6 2080551 Nguyễn Tiến Thịnh 51KD4  
7 2089652 Đỗ Đông Toàn 52KD4  
8 2174354 Lê Thị Trang 54KD3  
9 2220354 Phạm Anh Tuấn 54KD6  
Tổng cộng: 19 SV
Tuần bắt đầu học: tuần 40 (bắt đầu từ ngày 12 tháng 05 năm 2014). SV liên hệ với thầy hướng dẫn theo số điện thoại trên để biết chi tiết.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: