THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD – TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức buổi bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp khóa 54KD cho các bạn sinh viên thuộc quản lý hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian:  8h00 sáng thứ 3 ngày 03/06/2014 2. Địa điểm: PhòngContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD – TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”