Danh sách sinh viên học lại Đồ án cơ sở 2.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2154057 Nguyễn Thị Kim Anh 57KD5 NGUYỄN MẠNH TRÍ            Số ĐT: 0903 451 088 2 2151955 Võ Công Đặng 55KD5 3 2174756 Lê Văn Được 56KD4 4 2071751 Trần Đạo Hiếu 51KD6 5 2080954 Trần Quốc Huy 54KD4 6 2160557 Nguyễn DuyContinue reading “Danh sách sinh viên học lại Đồ án cơ sở 2.”

Danh sách sinh viên học lại môn đồ án Tổng hợp.

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP NHÓM LOP 18 (tháng 05/2014) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2013-2014 TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2036052 Nguyễn Tuấn Anh 52KD7 NGUYỄN BÁ MINH            Số ĐT: 0995 893 105   2 2132449 Hoàng Lê Dũng 49KD1Continue reading “Danh sách sinh viên học lại môn đồ án Tổng hợp.”