KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 54KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ Lần 1 cho các bạn sinh viên khóa 54KD và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp thuộc bộ môn quản lý. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian : 8h30 sáng thứ 6 ngày 17/10/2014. 2.Continue reading “KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 54KD”

Advertisement