KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54 ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( UPDATE)

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên khóa 54 và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 2. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 03 tháng 12 năm 2014. 2.Continue reading “KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54 ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( UPDATE)”

Advertisement

Từ bản vẽ phác thảo đến công trình

Từ xưa đến nay, các công trình kiến trúc đều được bắt đầu từ những phác thảo tay của các kiến trúc sư. Ý tưởng về không gian kiến trúc, hình khối, vật liệu… tất cả đều được diễn tả những nét vẽ phác thảo. Vẽ tay luôn là con đường đơn giản nhất, ngắn gọn và hiệu cả nhấtContinue reading “Từ bản vẽ phác thảo đến công trình”

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CÁC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc xin thông báo với các thầy cô và các bạn sinh viên danh sách và kế hoạch làm việc của các hội đồng bảo vệ đồ án tổng hợp khóa 55KD cho các bạn sinh viên khóa 55 và khóa cũ thuộc sự hướng dẫn củaContinue reading “DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CÁC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”